4 SID.ir | رابطه‌ مواجهه‌ مادران باردار با دود سيگار محيطي و وزن و قد نوزادان آنها
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رابطه‌ مواجهه‌ مادران باردار با دود سيگار محيطي و وزن و قد نوزادان آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: از آن  جا كه تعدادي از افراد غير سيگاري به ويژه زنان باردار در ساعاتي از روز به طور ناخواسته در مواجهه با دود سيگار مي باشند، اين پژوهش به منظور تعيين ارتباط بين ميزان مواجهه مادران با دود سيگار و وزن و قد نوزادان آن ها در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي ولي عصر و امام حسين شهر زنجان در سال 1381 انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تحليلي از نوع كوهورت تاريخي بر روي 300 خانم باردار انجام شد. 150 خانم بارداري كه در تمام طول مدت بارداري، روزانه حداقل به مدت دو ساعت در معرض دود سيگار ديگران، در منزل و يا محيط كار خود بودند به عنوان گروه مورد و 150 خانم بارداري كه در مواجهه با دود سيگار نبودند، به عنوان گروه شاهد با روش نمونه گيري مبتني بر هدف، مورد مطالعه قرار گرفتند. كليه نمونه هاي پژوهش از نظر مشخصات بارداري مشابه بودند. اطلاعات از طريق مصاحبه، مشاهده و تكميل پرسش نامه جمع آوري و با استفاده از نرم افزار آماري Spss و آزمون تي زوج تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين وزن نوزادان در گروه شاهد 3200±406 گرم و در گروه مورد 381 ±3057 گرم بود (P=0.002). ميانگين قد نوزادان در گروه شاهد 1/2 ± 6/49 سانتي متر و در گروه مورد 5/1 ± 8/49 سانتي متر، ميانگين دور سر نوزادان در گروه شاهد 4/1 ± 7/34 سانتي متر و در گروه مورد 2/1 ± 5/34 سانتي متر بود كه از نظر آماري اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري و توصيه ها: مواجهه مادران در هنگام بارداري با دود سيگار باعث كاهش وزن نوزادان آن ها مي شود. آموزش خطرات و مضرات سيگار در دوران بارداري براي زنان باردار و منع آنان از سيگار كشيدن و يا مواجهه با دود سيگار توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 363
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی