برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  11 , شماره  44 ; از صفحه 1 تا صفحه 7 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مصرف دراز مدت ويتامين ث بر انقباضات حاصل از كلريد پتاسيم و فنيل‏افرين درآئورت جدا شده‌ موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ويتامين ث موثرترين آنتي اكسيدان محلول در آب بوده و مطالعات، نشان دهنده رابطه معكوس بين مصرف اين ويتامين و بيماري هاي قلبي - عروقي مي باشد. از اين رو تحقيق حاضر در سال 1380 به منظور بررسي اثر مصرف خوراكي ويتامين ث بر قابليت انقباضي آئورت در موش هاي صحرايي انجام گرفت.
مواد و روش ها: 60 موش صحرايي ماده از نژاد ويستار در محدوده وزني 180 تا 220 گرم، به يك گروه كنترل و 5 گروه آزمايش (هر گروه 10 موش) تقسيم شدند. به حيوانات گروه آزمايش به ترتيب به مدت 1، 2، 3، 4 و 8 هفته ويتامين ث 3/0 درصد محلول در آب آشاميدني داده شد. پس از بي هوش كردن حيوان با پنتوباربيتال سديم، آئورت سينه اي خارج و بعد از زدودن آندوتليوم، در حمام بافت حاوي محلول كربس 37 درجه سانتي گراد با پي اچ 4/ 7 و اكسيژن 100 % قرار گرفت. مواد محرك شامل كلريد پتاسيم و فنيل افرين با غلظت هاي مختلف به ترتيب پس از يك دوره بهبودي 90 دقيقه اي به حمام بافت اضافه شدند. نتايج با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي، آناليز واريانس و آزمون توكي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج حاصل از كاربرد غلظت هاي مختلف كلرور پتاسيم و فنيل افرين در گروه كنترل با گروه هاي آزمايش با مصرف 1 و 2 هفته ويتامين ث اختلاف معني دار نداشتند. پاسخ انقباضي حاصل از كلريد پتاسيم در غلظت هاي 50،60 و 75 ميلي مول در ليتر در گروه آزمايش 3و 4 هفته به ترتيب 2/0 ±2/2، 2/0 ±2/2، 2/0 ±3/2 و 2/0 ±96/1، 1/0 ±9/1، 1/0 ±97/1 و در گروه آزمايش 8 هفته به ترتيب 1/0 ± 5/1، 1/0 ±6/1 و 1/0 ± 6/1 گرم بر ميلي متر مربع بود. نتايج انقباض حاصل از كاربرد غلظت هاي 1 و 5 ميكرومول در ليتر فنيل افرين در گروه آزمايش 3 و 4 هفته به ترتيب 1/0 ±2/3، 2/0 ±5/3 و 1/0 ± 7/2، 1/0 ±3 و در گروه آزمايش 8 هفته به ترتيب 2/0 ± 5/2 و 2/0 ± 7/2 گرم بر ميلي متر مربع بود. پاسخ انقباضي آئورت در تمام موارد ذكر شده در گروه هاي آزمايش به طور معني داري (05/0 <
P) كمتر از گروه كنترل بود.
نتيجه گيري و توصيه ها: افزايش مصرف ويتامين ث مي تواند قدرت انقباضي عضله صاف آئورت را كاهش دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی