برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  11 , شماره  44 ; از صفحه 25 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه‌ دو روش پالس اكسي متري و آزمايش گازهاي خون شرياني در تعيين درصد اشباع اكسيژن خون شرياني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: دوره  مراقبت پس از بي هوشي زماني پر خطر براي كودكان بيمار است. كنترل غير تهاجمي گازهاي خون از انجام روش هاي تهاجمي جلوگيري كرده و ضمن كنترل مداوم، صرفه جويي در هزينه ها را نيز به دنبال دارد. اين تحقيق به منظور مقايسه درصد اشباع اكسيژن خون شرياني حاصل از پالس اكسي متري و آزمايش گازهاي  خون شرياني دركودكان 1 تا 36 ماهه تحت عمل جراحي قلب بستري در بخش مراقبت هاي ويژه كودكان بيمارستان قلب شهيد رجايي در سال 1376 انجام گرفته است.
مواد و روش ها: اين تحقيق يك مطالعه تحليلي است كه بر روي 50 كودك انجام شد. روش انتخاب نمونه ها نمونه گيري مبتني بر هدف بوده و پس از 4 ساعت از بدو ورود كودكان يك ميلي ليتر خون شرياني براي آزمايش گازهاي خون شرياني گرفته و هم زمان مشاهده پالس اكسي ـ متري بر روي آن ها انجام شد. اطلاعات دموگرافيك و مشخصات نمونه ها با اطلاعات حاصل از پرونده، آزمايشات و مشاهده علايم حياتي بيمار بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي ميانگين، انحراف معيار، آزمون تي و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: از 50 كودك مورد بررسي، 57 درصد تحت عمل جراحي قلب بازو 43 درصد تحت عمل جراحي قلب بسته قرار گرفته بودند. 42 درصد كودكان در سنين 12 تا 36 ماه و 6 درصد بين گروه سني 1 تا 5 ماهه بودند. بين درصد اشباع اكسيژن شرياني حاصل از پالس اكسي متري با درصد اشباع اكسيژن در آزمايش خون شرياني همبستگي قوي وجود داشت ((r=%995.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه مي توان از پالس اكسي متري به عنوان يك وسيله غير تهاجمي در مورد اطفال تحت جراحي قلب استفاده كرد. استفاده از فرمول به دست آمده در اين تحقيق براي تبديل درصد اشباع اكسيژن به دست آمده از پالس اكسي متري به درصد اشباع آن در اندازه گيري خون شرياني توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 792
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی