برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  11 , شماره  44 ; از صفحه 9 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

تفاوت جنسي در شــاخص هاي آناتومي سطحي قشر جزيره در مغز افراد طبيعي " يك مطالعه استريولوژيك و ماكروسكوپيك "

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: مطالعات محدود و متناقضي در زمينه تفاوت جنسي در شاخص هاي آناتومي سطحي مغز انسان (مساحت و ضخامت قشر مغز) صورت گرفته است. هدف از اين مطالعه تعيين تفاوت هاي جنسي در شاخص هاي آناتومي سطحي قشر جزيره در نيم كره چپ مغز افراد سالم و راست دست مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي مقطعي بر روي 72 مغز اتوپسي شده متعلق به افراد راست دستي انجام شد كه به علل غيرمغزي فوت كرده بودند. مغز افراد در كمتر از 24 ساعت پس از مرگ از درون جمجمه خارج و در محلول فرمالين 4 درصد تثبيت شد. نيم كره راست هر مغز براي مطالعات نوروپاتولوژيك و تاييد سلامت مغز و نيم كره چپ جهت بررسي هاي استريولوژيك استفاده شد. محاسبه مساحت و ضخامت قشر جزيره از روي تصاوير برش هاي كرونال و سريال 5 ميلي متري نيم كره چپ هر مغز، به كمك درجه خطي و نقطه اي و با روش بدون تورش استريولوژيك انجام گرفت. نتايج با آزمون تي مستقل تحليل شد.
يافته ها: در مجموع مغز 38 مرد و 34 زن بررسي شد. محدوده سني مردان 58 تا 84 سال (5/7 ± 3/69 سال) و زنان 61 تا 83 سال (5/5 ± 2/67 سال) بود. مساحت بيروني قشر جزيره در مردان 6/4 ± 1/23 سانتي متر مربع و در زنان 6/3 ±3/20 سانتي متر مربع بود (007/0 (P=. مساحت دروني قشر جزيره در مردان 21.2±5.6 سانتي متر مربع و در زنان 2/3 ± 3/18 سانتي متر مربع بود (008/0(P= مساحت متوسط قشر جزيره در مردان 5/5 ± 6/21 سانتي متر مربع و در زنان 3/3 ± 3/19 سانتي متر مربع بود (03/0 (P=. ضخامت قشر جزيره در مردان 8/0 ± 2/3 ميلي متر و در زنان 4/0 ± 3 ميلي متر بود كه از نظر آماري معني دار نبود. درصد كاهش مساحت هاي بيروني، دروني و متوسط ضخامت قشر جزيره در زنان نسبت به مردان به ترتيب 9/11، 9/13 ،6/10  و 4/4 درصد  بود.
نتيجه گيري و توصيه ها: مساحت هاي بيروني، دروني و متوسط
قشر جزيره  در نيم كره چپ مغز مردان سالم و راست دست بيشتر از زنان است. با اين حال، ضخامت قشر جزيره نيم كره چپ در دو جنس مشابه است. علت اين تشابه حجيم تر بودن قشر جزيره نزد مردان است. هرچند اهميت عمل كردي اين تفاوت ها و شباهت هاي جنسي هنوز مشخص نشده است، ولي توصيه مي شود هنگام مطالعات مورفومتريك روي مغز افراد سالم به تفاوت ها و شباهت هاي طبيعي بين دو جنس توجه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حقیر، ح.، و مهرآیین، پ. (1382). تفاوت جنسی در شــاخص های آناتومی سطحی قشر جزیره در مغز افراد طبیعی " یک مطالعه استریولوژیک و ماکروسکوپیک " . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), 11(44), 9-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6768Vancouver : کپی

حقیر حسین، مهرآیین پرویز. تفاوت جنسی در شــاخص های آناتومی سطحی قشر جزیره در مغز افراد طبیعی " یک مطالعه استریولوژیک و ماکروسکوپیک " . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research). 1382 [cited 2021September18];11(44):9-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6768IEEE : کپی

حقیر، ح.، مهرآیین، پ.، 1382. تفاوت جنسی در شــاخص های آناتومی سطحی قشر جزیره در مغز افراد طبیعی " یک مطالعه استریولوژیک و ماکروسکوپیک " . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), [online] 11(44), pp.9-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6768. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی