برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  11 , شماره  43 ; از صفحه 49 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آلودگي منابع تامين آب آشاميدني شهر زنجان طي سال هاي 80-79

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: شهر زنجان با جمعيتي بالغ بر سي صد هزار نفر در حال حاضر از منابع آب زيرزميني جهت شرب استفاده نموده و هم اينك به دليل دفع غيراصولي فاضلاب شهري و نيز كاهش نزولات جوي طي دهه گذشته در معرض خطر كمبود جدي و آلودگي آب مي باشد. از اين رو به دليل اهميت موضوع بهداشت آب، اين تحقيق جهت تعيين برخي خصوصيات مهم شيميايي و ميكروبي منابع آب آشاميدني شهر زنجان طي سال هاي 80-79 صورت گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق از نوع توصيفي بوده و طي آن ازكليه چاه هاي تامين كننده آب آشاميدني شهري طي چهار فصل نمونه هاي متعدد در مجموع به تعداد 280 نمونه جهت بررسي شيميايي و ميكروبي اخذ شد. مقادير مربوط به نيترات، نيتريت، كلريد، كل كلي فرم ها و كلي فرم هاي مدفوعي با روش اسپكتروفتومتري، تيتراسيون آرژانتومتري و تخمير چند لوله اي كلي فرم ها اندازه گيري شد. براي تحليل آماري از آزمون كروسكال واليس استفاده شد.
يافته ها: در اين تحقيق 36 حلقه چاه آب آشاميدني، بر اساس موقعيت محلي و احتمال خطر آلودگي، به دو دسته درون شهري (22 حلقه) و برون شهري (14 حلقه) تقسيم شدند. ميانگين غلظت نيترات، نيتريت و كلرور چاه هاي درون و برون شهري اختلاف معني دار نشان داد (P<0.0003، P<0.03، P<0.0003). نيترات در برخي چاه هاي درون شهري بالاتر از استاندارد ولي نيتريت و كلرور كليه چاه ها كمتر از حد استاندارد بودند. مجموع نسبت غلظت واقعي نيترات و نيتريت به مقدار استاندارد آن ها ( شاخص سازمان جهاني بهداشت) نيز محاسبه و مشخص شد در 4 حلقه چاه فراتر از يك) بيش از حد مجاز) بود. در خصوص نتايج ميكروبي نيز هيچ چاه درون يا برون شهري آلودگي به كلي فرم ها و كلي فرم هاي مدفوعي نداشت.
نتيجه گيري و توصيه ها: اين تحقيق نشان داد كه برخي از چاه هاي آب شرب شهر از نظر غلظت نيترات و نيتريت در شرايط نامطلوبي بوده و برخي نيز در معرض خطر آلودگي مي باشند. توصيه مي شود با توجه به مشخصات هيدروليكي، شبكه توزيع آب آشاميدني شهر از نظر نيترات و نيتريت مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نياز راه كارهاي مناسب اتخاذ شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدیان فضلی، م.، و صادقی، غ. (1382). بررسی آلودگی منابع تامین آب آشامیدنی شهر زنجان طی سال های 80-79. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), 11(43), 49-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6763Vancouver : کپی

محمدیان فضلی مهران، صادقی غلامرضا. بررسی آلودگی منابع تامین آب آشامیدنی شهر زنجان طی سال های 80-79. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research). 1382 [cited 2021September19];11(43):49-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6763IEEE : کپی

محمدیان فضلی، م.، صادقی، غ.، 1382. بررسی آلودگی منابع تامین آب آشامیدنی شهر زنجان طی سال های 80-79. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), [online] 11(43), pp.49-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6763. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 242 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی