نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  11 , شماره  43 ; از صفحه 25 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

قدرت تشخيصي مجموعه‌ شرح حال، معاينه‌ فيزيكي، راديوگرافي قفسه‌ سينه و نوار قلب در تخمين كارايي سيستوليك بطن چپ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در بسياري از موارد به منظور بررسي كسر جهشي بطن چپ از اكوكارديوگرافي استفاده مي شود. از آنجا كه به نظر مي رسد معاينه باليني دقيق و نتايج بررسي هاي پاراكلينيكي ساده تر بتواند با اطمينان كافي كارايي سيستوليك بطن چپ را تخمين بزند، مطالعه حاضر بر روي بيماران مراجعه كننده به بخش اكوكارديوگرافي بيمارستان امام خميني تهران در سال 1380 انجام گرفت.مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي از نوع مقايسه روش هاي تشخيصي، كليه بيماراني كه جهت تعيين كسر جهشي به بخش اكوكارديوگرافي ارجاع شده بودند (157 نفر) به صورت مستمر مورد بررسي قرار گرفتند. از تمامي بيماران شرح حال گرفته شد و براي آنان معاينه فيزيكي، نوار قلب و راديوگرافي قفسه سينه انجام شد. سپس بر اساس اطلاعات حاصل و تخمين كسر جهشي بر اساس الگوي معين، نمونه هاي پژوهشي به سه گروه كسر جهشي "طبيعي"، "پايين" و"احتمالا پايين" تقسيم بندي شدند و نتايج با اكوكارديوگرافي مقايسه شد. براي بررسي قدرت تشخيصي از محاسبه حساسيت، ويژگي، ارزش پيش بيني مثبت و منفي استفاده شد.يافته ها: از بين 157 بيمار مورد بررسي در نهايت به دليل عدم تكميل اطلاعات، 128 نفر مورد بررسي قرار گرفتند. از اين تعداد كسر جهشي بطن چپ در 61 نفر طبيعي، در 52 نفر پايين و در 15 نفر احتمالا پايين تخمين زده شد. نتايج فوق در 90 درصد افراد گروه اول، 63 درصد افراد گروه دوم و 13 درصد افراد گروه سوم به وسيله اكوكارديوگرافي تاييد شد. در مجموع روش نيمه باليني ( شرح حال، معاينه فيزيكي، نوار قلب و راديوگرافي سينه) از حساسيت 91 درصد، ويژگي 75 درصد، ارزش پيش بيني مثبت 63 درصد و ارزش پيش بيني منفي 95 درصد براي كشف موارد با كسر جهشي پايين در مقايسه با اكوكارديوگرافي بر خوردار بود.نتيجه گيري و توصيه ها: به نظر مي رسد چنان چه در بررسي هاي باليني، گرفتن نوار قلب و راديوگرافي قفسه سينه، كسر جهشي بيمار طبيعي برآورد شود به ويژه زماني كه نوار قلب بيمار طبيعي باشد، نيازي به انجام اكوكارديوگرافي نخواهد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کسایی، س. (1382). قدرت تشخیصی مجموعه‌ شرح حال, معاینه‌ فیزیکی, رادیوگرافی قفسه‌ سینه و نوار قلب در تخمین کارایی سیستولیک بطن چپ. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), 11(43), 25-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6761Vancouver : کپی

کسایی سیدامیر. قدرت تشخیصی مجموعه‌ شرح حال, معاینه‌ فیزیکی, رادیوگرافی قفسه‌ سینه و نوار قلب در تخمین کارایی سیستولیک بطن چپ. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research). 1382 [cited 2022May22];11(43):25-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6761IEEE : کپی

کسایی، س.، 1382. قدرت تشخیصی مجموعه‌ شرح حال, معاینه‌ فیزیکی, رادیوگرافی قفسه‌ سینه و نوار قلب در تخمین کارایی سیستولیک بطن چپ. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), [online] 11(43), pp.25-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6761. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی