برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  11 , شماره  42 ; از صفحه 9 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تركيب جديدي از فنانترولين بر ميزان تستوسترون و اثرات ضد باروري آن در موش هاي نر بالغ نژاد Balb/C

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به مشكل رشد جمعيت و گسترش روش هاي پيش گيري از باروري در مردان، استفاده از تركيبات شيميايي با خاصيت كاهش باروري به شكل برگشت پذير در مردان مد نظر قرار گرفته است. در اين پژوهش تاثير يكي از مشتقات جديد فنانترولين به نام 2 و 6ـ دي آمينو پيريدينيوم كه در شرايط مناسب در آزمايشگاه شيمي آلي دانشگاه تربيت معلم سنتز شده است، بر محور هورموني هيپوفيز - گناد و تغييرات بافت بيضه و توليد اسپرم در سال 82 ـ1381 مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ي تجربي كه در محيط آزمايشگاهي انجام شد، تعداد 50 موش سوري نر بالغ نژاد Balb/C انتخاب و به پنج گروه 10 تايي تقسيم شدند. گروه اول هيچ دارويي دريافت نكرده و به گروه دوم سرم نمكي تزريق شد و سه گروه تجربي ديگر مقادير 15، 20 و 25 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن از تركيب 2 و 6ـ دي آمينو پيريدينيوم به عنوان دوزهاي زير كشنده به صورت داخل صفاقي به مدت بيست روز به شكل يك روز در ميان دريافت كردند. سپس مقادير هورمون هاي FSH و LH و تستوسترون در سرم اندازه گيري و بيضه ها خارج و از نظر هيستولوژيكي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج با آزمون آماري آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد مقدار 25 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن از تركيب 2 و 6 دي آمينو پيريدينيوم، سطح تستوسترون سرم را به طور معني داري كاهش مي دهد ولي در سطح سرمي هورمون هاي FSH و LH كاهش معني داري ديده نشد. بررسي هاي هيستولوژيكي بر روي بافت بيضه، كاهش معني داري را در تعداد انواع سلول هاي جنسي نشان داد ((P<0.05.
نتيجه گيري و توصيه ها: بر اساس نتايج
حاصل از اين تحقيق مي توان بيان كرد كه اين مشتق از تركيب مس دار فنانترولين با دوز 25 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن در موش ها، احتمالا از طريق تاثير مستقيم بر بافت بيضه باعث تضعيف عملكرد آن و كاهش ميزان تستوسترون و توليد اسپرم مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی