نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1381 , دوره  10 , شماره  41 ; از صفحه 27 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

هزينه يابي خدمات بهداشتي درماني بر مبناي فعاليت در مركز بهداشت شهرستان زنجان، سال 1378

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
سابقه و هدف: هزينه‌ تمام شده خدمات بهداشتي و درماني عاملي اساسي در سياست گزاري و انتخاب راهكار هاي ارايه خدمات بهداشتي و درماني مي باشد. تكنيك هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) يك روش نوين هزينه يابي است كه با ميزان دقت بالايي هزينه تمام شده خدمات بهداشتي را محاسبه مي كند. در پژوهش حاضر با به كار گيري روش فوق، هزينه‌ تمام شده خدمات ارايه شده در مركز بهداشت شهرستان زنجان در سال مالي 1378 محاسبه شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي ابتدا فرايندهاي مركز بهداشت شهرستان زنجان پس از شناسايي به چهار سطح حمايت ستادي، حمايت برنامه بهداشتي، حمايت فعاليت هاي همگن بهداشتي (خوشه بهداشتي) و سطح ارايه خدمات بهداشتي، تقسيم و اطلاعات مالي مركز بهداشت توسط برنامه نرم افزاري استاندارد ثبت شد. براي محاسبه‌ هزينه تمام شده هر خدمت، اطلاعات مربوط به فراواني وقوع خدمت در سال 1378 و زمان متوسط ارايه خدمت گردآوري شد و در مرحله بعد هزينه كليه فرايندهاي شناسايي شده (به جز هزينه هاي مربوط به خدمات مستقيم ارايه شده به گيرندگان خدمات بهداشتي) محاسبه و در ليست يكي از سه سطح فوق الذكر (هزينه هاي سرباري) قرار گرفت. در آخرين مرحله سهم هريك از خدمات بهداشتي و درماني از فرايندهاي سه سطح مذكور(منابع غير مستقيم) رديابي و با اضافه نمودن هزينه منابع مستقيم، هزينه تمام شده هر يك از خدمات بهداشتي محاسبه شد.يافته ها: فرايند بازديد از كارخانجات صنعتي، پر هزينه ترين وفرايند معاينه دانش آموزان در مدارس شهري، كم هزينه ترين خدمت ارزيابي شدند. در سطح حمايت ستادي صدور احكام كارگزيني گران ترين و صدور احكام ماموريت ارزان ترين خدمت بود. در سطح حمايت از برنامه بهداشتي، فرايند آموزش امور دارويي گران ترين و برنامه ريزي امور بيماري ها ارزان ترين خدمت بود. در سطح حمايت از خوشه بهداشتي، پايش بهداشت محيط و تعمير و نگه داري گران ترين و امور دارويي و سرايداري ارزان ترين خدمت ها بودند.نتيجه گيري و توصيه ها: غير از هزينه هاي سطح ارايه خدمت بهداشتي، ساير هزينه ها سرباري محسوب مي شوند. با توجه به اينكه ABC قادر به تفكيك اين نوع هزينه ها است، به كمك آن و با مديريت صحيح هزينه در اين سه سطح مي توان بهره وري را افـــزايش داد. به كار گيري اين روش براي تعيين تعرفه خدمات بهداشتي و درماني و هزينه كـــــارايي واگذاري امور به بخش خصوصي توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شغلی، ع.، و حمیدی، ی. (1381). هزینه یابی خدمات بهداشتی درمانی بر مبنای فعالیت در مرکز بهداشت شهرستان زنجان, سال 1378. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), 10(41), 27-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6732Vancouver : کپی

شغلی علیرضا، حمیدی یداله. هزینه یابی خدمات بهداشتی درمانی بر مبنای فعالیت در مرکز بهداشت شهرستان زنجان, سال 1378. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research). 1381 [cited 2022May19];10(41):27-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6732IEEE : کپی

شغلی، ع.، حمیدی، ی.، 1381. هزینه یابی خدمات بهداشتی درمانی بر مبنای فعالیت در مرکز بهداشت شهرستان زنجان, سال 1378. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), [online] 10(41), pp.27-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6732. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 178 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی