برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1381 , دوره  10 , شماره  41 ; از صفحه 9 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

اثر روزه‌ داري‌ اسلامي‌ بر وضعيت‌ متابوليك‌ بيماران‌ ديابتي‌ نوع‌ 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

‌سابقه و هدف: با توجه‌ به‌ شيوع‌ بالاي‌ بيماري‌ ديابت‌، مسلمان‌ بودن‌ و تمايل به روزه داري در اكثريت بيماران ديابتي ايران و نيز تناقض‌ هاي‌ موجود در مورد تاثير روزه‌ داري‌ بر شاخص هاي وضعيت متابوليك آن ها؛ اين‌ تحقيق‌ بر روي‌ بيماران‌ ديابتي‌ نوع‌ 2 مراجعه‌ كننده‌ به‌ مركز ديابت‌ شهر زنجان‌ در سال 1380 انجام‌ شد.
مواد و روش‌ ها: پژوهش‌ به‌ روش‌ شبه‌ تجربي‌ بر روي‌ بيماران‌ ديابتي‌ نوع‌ 2 مراجعه‌ كننده‌ به‌ كلينيك‌ ديابت‌ زنجان‌ انجام‌ شد. ميزان‌ قد، وزن‌، نمايه‌ توده‌ بدني‌ (BMI) و فشار خون‌ سيستوليك‌ و دياستوليك‌، قند خون‌ ناشتا و دو ساعت‌ بعد از غذا، كلسترول‌، تري‌ گليسريد، انسولين‌، كراتينين‌، هموگلوبين‌ گليكوزيله (HbA1c)، ليپو پروتئين هاي‌ با دانسيته‌ پايين (LDL) و بالا (HDL) سه‌ روز قبل‌ از شروع‌ ماه رمضان و مجددا در پايان‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌، در بيماراني‌ كه‌ حداقل‌ 20 روز متوالي‌ روزه‌ داري‌ كرده‌ بودند، تعيين شدند و تغييرات‌ شاخص‌ هاي‌ فوق‌ با روش هاي‌ آماري‌ t زوج‌ و sign test مورد قضاوت‌ قرار گرفت‌.
يافته‌ها: مطالعه‌ روي‌ 40 فرد ديابتي‌ نوع‌ 2 شامل‌ 27 زن‌ و 13 مرد انجام‌ شد. كاهش‌ معني‌ داري‌ در وزن‌،BMI ، ميزان‌ كراتينين‌ و سطح‌ انسولين‌ سرم‌ بيماران‌ در طي‌ ماه‌ رمضان‌ مشاهده‌ شد (P<0.05). كاهش سطح‌ انسولين‌ سرم‌ تنها در گروه‌ زنان‌ مورد مطالعه‌ معني دار بود (P<0.05). هم چنين‌ افزايش‌ معني‌ دار قند خون‌ ناشتا (P<0.005) بدون‌ تغيير معني‌ دار در سطح‌ HbA1c و قند دو ساعت‌ پس‌ از غذا مشاهده‌ شد. سطح‌ كلسترول‌ كل در طي‌ ماه‌ رمضان‌ كاهش‌ داشته (P<0.05) ولي‌ تفاوت‌ معني‌ داري‌ در سطح ‌HDL،LDL  و تري‌ گليسريد بيماران‌ مشاهده‌ نشد. فشار خون‌ سيستوليك‌ و دياستوليك‌ بيماران‌ نيز تغيير معني‌ داري‌ در طي‌ اين ماه‌ نداشت.
نتيجه‌گيري‌ و توصيه‌ ها: روزه‌ داري‌ براي‌ بيماران‌ ديابتي‌ نوع 2 زيان‌ آور نيست‌، بلكه‌ در مورد بيماران‌ چاق‌ داراي‌ اثرات‌ مفيد نيز مي‌باشد. انجام‌ مطالعات‌ گسترده‌تر به ويژه در بيماران‌ با مصرف‌ انسولين‌ توصيه‌ مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، ف.، و مددی، ر. (1381). اثر روزه‌ داری‌ اسلامی‌ بر وضعیت‌ متابولیک‌ بیماران‌ دیابتی‌ نوع‌ 2. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), 10(41), 9-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6730Vancouver : کپی

شریفی فرانک، مددی رضا. اثر روزه‌ داری‌ اسلامی‌ بر وضعیت‌ متابولیک‌ بیماران‌ دیابتی‌ نوع‌ 2. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research). 1381 [cited 2021September19];10(41):9-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6730IEEE : کپی

شریفی، ف.، مددی، ر.، 1381. اثر روزه‌ داری‌ اسلامی‌ بر وضعیت‌ متابولیک‌ بیماران‌ دیابتی‌ نوع‌ 2. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), [online] 10(41), pp.9-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6730. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی