برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  62 , شماره  5 ; از صفحه 394 تا صفحه 404 .
 
عنوان مقاله: 

اثر اسيد آسكوربيك و تجويز توام آن با L-NIL در جلوگيري از كاهش ويتامين E ناشي از LPS در كليه موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه بسياري از بيماري ها را به نوعي با استرس اكسيداتيو مرتبط مي دانند. راديكال هاي آزاد اكسيژن و نيتروژن به عنوان عامل ايجاد استرس اكسيداتيو مطرح ميباشند. ليپوپلي ساكاريد با دو مكانيسم توليد مقادير فراوان نيتريك اكسايد (NO) به دنبال القاي Inos (inducible Nitric oxide synthase) و ايجاد راديكال هاي آزاد اكسيژن OFR موجب شوك سپتيك ميشود. اين سندرم معمولا با نارسايي ارگان هاي حياتي از جمله كليه همراه است. ويتامين E مهمترين آنتي اكسيدان محلول در چربي است كه نقش مهمي در حفاظت غشاءهاي بيولوژيك در برابر استرس اكسيداتيو دارد. ويتامين C نيز مهمترين آنتي اكسيدان محلول در آب و رفته گر راديكال هاي آزاد بوده كه به علت خاصيت رژنراسيون و احياي مجدد ويتامين E  اكسيد شده در حفاظت سلولها حائز اهميت است. در اين مطالعه ميزان تغييرات ويتامين E پلاسما و كليه موش صحرايي به دنبال تزريق ليپوپلي ساكاريد و نيز اثر مهار توليد نيتريك اكسايد توسط) [L-N(6)-(1-IMINOETHYL)LYSINE] L-NIL مهار كننده اختصاصي (Inos   و برداشت راديكال هاي آزاد اكسيژن توسط ويتامين C و اثر توام اين دو بر اين تغيير سنجيده شد.
مواد و روشها: بدين منظور موش هاي صحرايي نر از
نژاد Sprague-Dawley را به 5 گروه تقسيم كرديم: دريافت نرمال سالين (كنترل)، دريافت  (Lipopolysaccharide) LPS، دريافت LPS همراه با L-NIL دريافت LPS پس از گاواژ ويتامين C و دريافت L-NIL,LPS  پس از گاواژ ويتامين C. متغيرهاي مورد مطالعه شامل Creatinine, LDH BUN  سرم، ويتامين E پلاسما و كليه بود كه ويتامين E با دستگاه HPLC اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج حاصله نشان داد كه LPS سبب كاهش غلظت ويتامين E پلاسما و كليه (p<0.001)  شده و غلظت LDH,BUN را (p<0.001) افزايش مي دهد. L-NIL و ويتامين C و تركيب توام آنها موجب بازگشت پارامترهاي فوق به حد نرمال شدند تجویز توام ويتامين C و L-NIL موجب افزايش قابل توجه ويتامين E كليه و پلاسما نسبت به گروه كنترل شد. (p<0.001).
نتيجه گيري و توصيه ها: اين نتايج مويد اين مطلب ايت که مهار توليد نيتريک اکسايد و برداشت راديکال هاي آزاد مي تواند از کاهش ويتامين
E پلاسما و کليه در شوک سپتيک جلوگيري نموده و عملکرد کليه را بهبود بخشد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی