1 SID.ir | نتايج استفاده از فيكساتور "رضائيان" در پاتولوژي هاي ستون مهره ها بيمارستان امام، 80-1376
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

نتايج استفاده از فيكساتور "رضائيان" در پاتولوژي هاي ستون مهره ها بيمارستان امام، 80-1376

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از درمان موفقيت آميز جراحات ستون مهره ها دست يابي به يك ستون مهره بدون درد و پايداري در زمان زندگي عادي بدون هر نوع تغيير شكل ستون مهره، با حداكثر بهبود عصبي و طي حداقل زمان بستري ممكن مي باشد. هدف از اجراي اين مطالعه بررسي شاخصهاي پايداري ستون مهره ها و ميزان بهبودي بيماران، با به كارگيري فيكساتور مهره اي "رضائيان" قبل و بعد از عمل جراحي است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه
 Case-series، يكصد بيمار با ضايعات ستون مهره ها كه تحت عمل جراحي تعبيه فيكساتور مهره اي رضائيان، از ابتداي فروردين ماه 1367 تا انتهاي اسفند ماه 1380 در بيمارستان امام خميني تهران قرار گرفته اند، بررسي شده اند. در تمامي بيماران پس از كسب رضايت بيمار براي ورود به طرح، شرح حال، معاينه دقيق باليني و برآورد ميزان اختلال عصبي، گرافي روبرو و نيم رخ و سي تي اسكن با مقاطع آگزيال از ناحيه درگير و ساير نواحي ستون مهره ها كه احتمال آسيب داشت، گرفته مي شد، سپس در مناسبترين فرصت بيمار تحت عمل جراحي قرار مي گرفت؛ و بيمار در مرحله اي كه مي توانست با Brace بنشيند پس از اخذ گرافيهاي كنترل، ترخيص مي شد و در فواصل يك، سه و شش ماه و حداكثر 10 سال بعد مجددا معاينه مي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه 56% بيماران مذكور
بودند و ميانگين سني 16.3± 42.8 (حداقل 17 و حداكثر 84) سال بود. تروما 77% و پس از آن عفونت 13% و تومور 10% از علل شكستگي مهره بودند. نوع شكستگي مهره بيشتر از نوع   (63%) Compression Fracture  و پس از آن Burst Fracture (32%) و Fracture Dislocation (5%) بود. بيشتر ضايعات در سطح L1 و اكثرا با درگيري يك مهره به وجود آمدند. Approach جراحي در 78% اكستراپريتونئال بود و در اكثريت آنها (73%) از Brace نوع TLSO براي ساپورت استفاده شد. در نتيجه عمل جراحي در ميزان درد بيماران پس از عمل نسبت به قبل از عمل تغيير معني داري رخ داد (7.11 در مقابل (p<0.05)2.11  همچنين شدت ضايعات عصبي (برحسب طبقه بندي  (Frankle، پس از عمل جراحي، نسبت به قبل از عمل جراحي در هنگام ترخيص و معاينه در آخرين ويزيت به ميزان معني داري كمتر شده بود. در مجموع در 8 مورد از بيماران عارضه به وجود آمد (8%)( Malpositioningدر 50%، Dislocation  در 25%، افزايش Angulation و Pain - Instability هر يك در 12.5%)
 نتيجه گيري و توصيه ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه تنها در 8% از بيماران مورد مطالعه عارضه رخ داده است. اين در حالي است كه احتمالا مي توان با به كارگيري صحيح اين وسيله در بيماران انتخاب شده، اين ميزان را به حداقل رساند. همچنين نشان داده شد كه اين وسيله در كاهش درد، علائم عصبي و به راه اندازي سريع بيماران بسيار موثر است و با توجه به اينكه اين وسيله تكنولوژي ساخت پيچيده اي ندارد و از لحاظ هزينه نيز در مقايسه با ساير انواع اختلاف قابل توجهي دارد، مي توان به اين وسيله به عنوان يك گزينه درماني موفق در اين دسته از بيماران نگاه كرد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی