برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه اعضاي هيات علمي در خصوص بعضي از شاخص هاي آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (1380)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اينكه در شرايط زندگي امروز، نيازهاي جامعه در حال تغيير دايمي هستند، چنين توصيه شده كه ما نيز مي‌بايست در آموزش خود تغيير ايجاد كنيم. نظر به اينكه استفاده از تجربيات مدرسان مي‌تواند نقش مهمي در اين خصوص داشته باشد و با توجه به كمبود اطلاعات در اين زمينه، مطالعه حاضر به منظور تعيين ديدگاه اعضاي هيات علمي در مورد بعضي از شاخص‌هاي آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال 1380 صورت گرفته است.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي از
پرسشنامه‌اي مشتمل بر دو قسمت (مشخصات دموگرافيك اعضاي هيات علمي و نظرهاي آنان در خصوص شاخص‌هاي آموزشي) استفاده گرديد . براي تعيين روايي از روايي محتوا و براي تعيين پايايي ابزار از يك مطالعه مقدماتي و تعيين آلفاي كرانباخ استفاده شد كه ضريب همبستگي 7/0 را نشان داد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و آمار تحليلي (ضريب همبستگي و آزمون كاي دو) استفاده شد.
يافته‌ها: از مجموعه اعضاي هيات
علمي شاغل در دانشگاه، 157 نفر پرسشنامه را تكميل نمودند. 69 درصد آنان مرد، محل اشتغال 4/74 درصد در دانشكده پزشكي، 7/90 درصد در كارگاه‌هاي روش تدريس شركت كرده بودند و 9/66 درصد، كارگاه‌ها را بانيازهاي آموزشي مدرسان مناسب ‌دانستند. همچنين‌ عمدتا گذراندن ‌دوره يا واحد خاصي را در خصوص روش تدريس براي مدرس الزامي (9/87) و زمان مناسب آن را قبل از شروع به كار دانسته اند. مهم‌ترين مشكلات آموزشي را عدم ‌توجه مسوولين به مشكلات‌آموزشي (3/50%)، عدم‌ هماهنگي رشته‌هاي آموزشي با نياز جامعه (54%)، عدم تناسب تعداد دانشجويان با امكانات، فضاي آموزشي و نيروي‌انساني (3/50%) و همچنين نامناسب بودن گزينش دانشجو (6/68%) دانستند.
بحث: به‌رغم اينكه حدود يك سوم اعضاي هيات علمي، كارگاه‌هاي روش تدريس را مناسب با
نيازهاي آموزشي خود ندانسته، اما عموما برگزاري كارگاه‌هايي را به‌شكل مداوم و متوالي ضروري دانسته اند. همچنين اعضاي هيات علمي ميزان توجه مسوولين به مشكلات آموزشي و ميزان تناسب تعداد دانشجويان با امكانات و فضاي آموزشي و نيروي انساني را ضعيف ارزيابي نمودند. چنين به نظر مي‌ رسد كه توجه بيش از پيش مسوولين به كميت و كيفيت كارگاه‌ها و رفع مشكلات آموزشي دانشگاه قابل تاكيد است و استفاده از مشاركت بيشتر اعضاي هيات علمي در اين خصوص توصيه مي‌گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی