برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عملكرد اعضاي تيم جراحي در خصوص رعايت موازين كنترل عفونت در اتاق‌ هاي عمل بيمارستان‌ هاي آموزشي كرمانشاه (81-1380)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، سرخه لیژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، گروه اتاق عمل
 
چکیده: 

سابقه و هدف: عفونت محل زخم جراحي يكي از عفونت‌هاي شايع بيمارستاني است و امروزه عقيده بر اين‌است كه منشأ اغلب اين عفونت‌ها ناشي از باكتري‌هايي است كه در زمان جراحي وارد زخم مي‌شوند. اعضاي تيم جراحي كه در هنگام عمل با بافت‌هاي محل جراحي تماس دارند، با رعايت موازين كنترل عفونت در اتاق عمل نقش عمده‌اي در پيشگيري و كنترل اين عفونت‌ها دارند و پژوهش حاضر به ‌منظور تعيين عملكرد اعضاي تيم جراحي در خصوص رعايت موازين كنترل عفونت در اتاق‌هاي عمل مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال 81-1380 انجام شده است.
مواد و روش‌ها: اين پژوهش يك مطالعه
توصيفي مقطعي است كه تعداد 80 نفر از اعضاي تيم جراحي در آن شركت داشته‌اند. ابزار گردآوري داده‌ها شامل يك پرسشنامه براي ثبت مشخصات دموگرافيك شركت‌كنندگان در پژوهش و يك چك ليست براي تعيين عملكرد آن‌ها در خصوص رعايت موازين كنترل عفونت بوده است كه به ‌وسيله چك ليست عملكرد هر فرد مورد پژوهش در سه نوبت از طريق مشاهده نامحسوس ثبت شده است و با توجه به ميزان امتياز كسب ‌شده هر عضو تيم جراحي، عملكرد آن‌ها در چهار سطح (خيلي ضعيف، ضعيف، متوسط و خوب) طبقه‌بندي شد و نتايج پژوهش به‌صورت توزيع فراواني مطلق و نسبي نمايش داده شد. جهت تعيين همبستگي عملكرد اعضاي تيم جراحي با مشخصات دموگرافيك آن‌ها از آزمون ناپارامتري ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.
يافته‌ها: نتايج نشان‌داد عملكرد افراد موردپژوهش در خصوص رعايت‌ موازين كنترل‌ عفونت
در اتاق‌ هاي ‌عمل مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه متوسط بود. همبستگي مشخصات دموگرافيك افراد مورد پژوهش با عملكرد آن‌ها در ارتباط با شغل، سابقه كار در اتاق عمل و سن از نظر آماري معنا‌داري نبود، اما بين جنسيت افراد با عملكرد آن‌ها در سطح اطمينان 95% ارتباط معناداري وجود داشت و زنان نسبت به مردان عملكردبهتري داشتند .(p=0.021)
بحث: نتايج پژوهش بيانگر اين مطلب است كه افراد مورد مطالعه برخي از موازين كنترل عفونت را در اتاق عمل رعايت نمي‌كنند، لذا پيشنهاد مي‌شود با استفاده از آموزش‌هاي ضمن خدمت، فعال نمودن كميته‌هاي كنترل عفونت در اتاق عمل و اعمال مكانيسم‌هاي نظارتي و همچنين با استفاده از مواد آنتي‌سپتيك جديد جهت اسكراب جراحي، روشهاي جديد اسكراب را جايگزين شيوه‌هاي رايج و سنتي نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تیموری، ب.، و غفاری، پ.، و ویسی‌ رایگان، ع.، و دلفان، و.، و رزلانسری، ح.، و رضایی، ج. (1383). عملکرد اعضای تیم جراحی در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق‌ های عمل بیمارستان‌ های آموزشی کرمانشاه (81-1380). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 8(1(پیاپی 20)), 51-61. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6382Vancouver : کپی

تیموری بهزاد، غفاری پرویز، ویسی‌ رایگان علی ‌اکبر، دلفان ویدا‌، رزلانسری حشمت، رضایی جهانگیر. عملکرد اعضای تیم جراحی در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق‌ های عمل بیمارستان‌ های آموزشی کرمانشاه (81-1380). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1383 [cited 2021September20];8(1(پیاپی 20)):51-61. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6382IEEE : کپی

تیموری، ب.، غفاری، پ.، ویسی‌ رایگان، ع.، دلفان، و.، رزلانسری، ح.، رضایی، ج.، 1383. عملکرد اعضای تیم جراحی در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق‌ های عمل بیمارستان‌ های آموزشی کرمانشاه (81-1380). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 8(1(پیاپی 20)), pp.51-61. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6382. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی