برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير سايمتيدين در فعاليت انفجار تنفسي نوتروفيل هاي خون موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، سرخه لیژه، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه علوم آزمایشگاهی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: نوتروفيل ها مهم ترين گروه سلولي ميلوئيد هستند و اولين سد دفاعي بدن در برابر ميكروارگانيسم ها را تشكيل مي دهند. نابودي ميكروارگانيسم هاي وارد شـده به بدن توسط نوتروفيل ها به وسيله عمل فاگوسيتوز اين سلول ها انجام مي شود. يكي از مراحل مهم فاگوسيتوز نوتروفيل ها، انفجار تنفسي مي باشد. داروهاي مختلف از جمله سايمتيدين مي توانند بر اين فعاليت اثر داشته باشند. چگونگي اين تاثير به وسيله تحقيقات متعدد در دست بررسي است. مطالعات قبلي اثر هيستامين بر اين فعاليت ها را مورد بررسي قرار داده است و تاثير داروهاي موثر بر گيرنده هاي هيستاميني نيز در دسـت بررسي مي باشد. نتايج اين تحقيق علاوه بر پيشبرد دانش موجود در مورد تاثير اين دارو در نوتروفيل ها مي تواند زمينه اي براي مطالعه بيشتر در مورد كاربردهاي اين نوع دارو باشد.
مواد و روش ها: مطالعه به روش مورد شاهد و به صورت
Blind بود. براي بررسي تاثير اين دارو در انفجار تنفسي نوتروفيل ها از 17 موش صحرايي كه در دو گروه 8 تايي تجربي و 9 تايي كنترل قرار گرفته بودند، استفاده شد و پس از تزريق دارو و پلاسبو به مدت يك هفته به گروه هاي تجربي و كنترل، انفجار تنفسي نوتروفيل ها توسط تست نيترو بلوتترازوليوم  (NBT)اندازه گيري با آزمون من ويتني با يكديگر مقايسه گرديد.
يافته ها: ميانگين نتايج حاصله در تست
NBT در دو گروه تجربي و شاهد با يكديگر مقايسه شد كه نتايج مقايسه انجام شده اختلاف معناداري را در فعاليت انفجار تنفسي نوتروفيل ها تحت تاثير اين دارو نشان داد. در گروه تجربي ميانگين انفجار تنفسي نوتروفيل ها به طور معناداري از گروه كنترل بيشتر بود (P=0.034)
 بحث :بر اساس يافته هاي اين تحقيق سايمتيدين مي تواند سبب تحريك فعاليت انفجار تنفسي نوتروفيل هاي خون موش صحرايي شود. بر اساس يافته هاي مطالعات قبلي اين تاثيرات ممكن است به علت تاثير اين دارو درگيرنده هاي H2 هيستاميني سطح نوتروفيل ها باشد و مخالف تاثيرات هيستامين در اين سلولهاست. به منظور روشن شدن تاثير كامل اين دارو در فعاليت سلول هاي نوتروفيل انجام مطالعات بيشتر ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی