نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي مختلف باليني در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني شهر كرمانشاه (81-1380)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه میکروبیولوژی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: سودوموناس آئروژينوزا نسبت به بسياري از آنتي بيوتيك ها در غلظت هاي قابل دستيابي در بدن، ذاتا مقاوم است. اين مطالعه به منظور ارزيابي ميزان حساسيت سودوموناس آئروژينوزاهاي جدا شده از بيماران شهر كرمانشاه نسبت به شايع ترين آنتي بيوتيك هايي انجام گرفته كه در حال حاضر عليه سودوموناس آئروژينوزا وجود دارد. تنها معدودي از آنتي بيوتيك ها بر اين باكتري موثرند. تعيين ميزان مقاومت به اين آنتي بيوتيك ها امري ضروري است كه در اين مطالعه به آن پرداخته ايم.مواد و روش ها: 50 نمونه باليني مورد نياز اين مطالعه از تير ماه 1380 لغايت تير ماه 1381 از سه مركز آموزشي درماني سينا، امام خميني (ره) و طالقاني كرمانشاه جمع آوري شد MIC90 آنتي بيوتيك هاي آميكاسين، آزلوسيلين، آزترئونام، كاربني سيلين، سفتازيديم، سيپروفلوكساسين، جنتاميسين، ايمي پنم، مزلوسيلين، نورفلوكساسين، تيكارسيلين و توبرامايسين براي نمونه هاي فوق با استفاده از پودرهاي زيگما و به روش كشت در پليت تعيين شد. يافته ها: ميزان مقاومت به آنتي بيوتيك هاي مذكور به ترتيب 38، 52، 80، 72 ، 50، 38، 52، 10، 98، 40،90 و 46 در صد تعيين شد. طيف MIC90 آنتي بيوتيك ها در متن گزارش آمده است. آنتي بيوگرام تايپ غالب، الگوي مقاومت به آنتي بيوتيك هاي مورد مطالعه به جز ايمي پنم را داشت. فراواني اين نوع آنتي بيوگرام تايپ 12درصد بود.بحث: در مقايسه با ساير مطالعات انجام شده، ميزان مقاومت در مورد اكثر آنتي بيوتيك ها تفاوت قابل ملاحظه اي نداشت. اين امر حاكي از مقاومت سويه هاي مناطق مختلف به آنتي بيوتيك هاي مذكور و وجود الگوي مقاومت مشابه بين آن هاست. در اين مطالعه، ايمي پنم موثرترين دارو عليه سويه هاي باليني سودوموناس آئروژينوزا بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهاجری، پ. (1382). تعیین حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های مختلف بالینی در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه (81-1380). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 7(4 (پیاپی 19)), 11-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6375Vancouver : کپی

مهاجری پرویز. تعیین حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های مختلف بالینی در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه (81-1380). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1382 [cited 2022May17];7(4 (پیاپی 19)):11-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6375IEEE : کپی

مهاجری، پ.، 1382. تعیین حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های مختلف بالینی در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه (81-1380). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 7(4 (پیاپی 19)), pp.11-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6375. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 321 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی