برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

كارايي سيستم لجن فعال رشد معلق در حذف زيستي اسيد فتاليك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، دولت آباد، جنب بیمارستان فارابی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اسيد فتاليك يكي از آلاينده هاي آلي سمي بوده كه از طريق صنايع مختلف به محيط وارد مي شود. حذف زيستي اين آلاينده قبل از تخليه فاضلاب مي تواند نقش مهمي را در حفظ محيط زيست و سلامت انسان ها ايفا نمايد. اين پژوهش باهدف تعيين كارايي سيستم لجن فعال رشد معلق درحذف زيستي اسيدفتاليك طراحي گرديده كه در آن علاوه برغلظت، متغير زمان ماند هيدروليكي نيز بررسي گرديد تا ميزان بارگذاري حجمي مجاز و زمان ماند هيدروليكي بهينه به دست آيد.
مواد و روش ها: اين تحقيق به روش توصيفي- تحليلي روي 144 نمونه پساب و 23 نمونه لجن انجام گرفت كه در آن سيستم لجن فعال رشد معلق در چهار زمان ماند هيدروليكي 24,12,6 و 48 ساعت براي حذف زيستي اسيد فتاليك با حجم حوض هوادهي 6 ليتر و حوض ته نشيني 3 ليتر استفاده شد. مجموع غلظت
COD ورودي به سيستم 1000ميلي گرم در ليتر و همراه با گلوکز تنظيم شد. غلظت اسيد فتاليک ورودي به سيستم 10،20،50،100،200 ،500 ميلي گرم در ليتر بود BOD5, COD غلظت اسيد فتاليک (با استفاده از دستگاه HPLC-UV درطول موج (210 nm پساب اندازه گيري شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آناليز واريانس و آزمون تعقيبي شفه و نيز ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: اسيدفتاليك در هر چهار زمان ماند هيدروليكي توسط سيستم لجن فعال رشد معلق حذف گرديد. ميانگين ميزان حذف اسيد فتاليک در زمان هاي ماند هيدروليكي 6، 12، 24 و 48 ساعت در غلظت ورودي
10-500 mg/I به ترتيب 99.6±0.3, 97.5±2.6, 86.7±10.5 و 99.8±0.03 درصد بود. در اين زمانهاي ماند، ميانگين ميزان حذف COD به ترتيب 97.4±0.88, 95.5±3, 88.6±11.6 و 98±0.5 درصد بود. ميزان اسيدفتاليک لجن در اين زمان هاي ماند و غلظت اسيد فتاليك ورودي از 100-320 mg/kg اندازه گيري شده است.
بحث: سيستم لجن فعال رشد معلق توانايي تحمل اسيد فتاليک در زمان هاي ماند هيدروليكي و غلظت هاي ورودي متغير را دارد. ميانگين ميزان حذف اسيد فتاليك و
COD در زمان ماند 24 و 48 ساعت حالت پايدارتري را نشان مي دهد. بين ميزان حذف اسيد فتاليك و COD با زمان هاي ماند تفاوت معناداري به دست آمد. همچنين بين افزايش غلظت اسيد فتاليك ورودي با ميزان حذف اين پارامترها در تمامي زمان هاي ماند ارتباط كاملا معكوس و معناداري وجود داشت. ميزان بارگذاري حجمي مجاز اين سيستم در زمان هاي ماندهيدروليكي 6، 12 و 24ساعت به ترتيب 80، 100 و 500 g/m3d به دست آمد. لجن اين سيستم توانايي جذب سطحي بالايي از اسيدفتاليک را دارا مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پیرصاحب، م.، و مصداقی نیا، ع. (1381). کارایی سیستم لجن فعال رشد معلق در حذف زیستی اسید فتالیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 6(4 (پیاپی 15)), 17-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6357Vancouver : کپی

پیرصاحب مقداد، مصداقی نیا علیرضا. کارایی سیستم لجن فعال رشد معلق در حذف زیستی اسید فتالیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1381 [cited 2021September24];6(4 (پیاپی 15)):17-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6357IEEE : کپی

پیرصاحب، م.، مصداقی نیا، ع.، 1381. کارایی سیستم لجن فعال رشد معلق در حذف زیستی اسید فتالیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 6(4 (پیاپی 15)), pp.17-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6357. 

 
بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی