برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين ميزان اسيد اوريك سرم با فشار و مقاومت شريان ريوي در كودكان مبتلا به ناهنجاري هاي مادرزادي قلب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زاهدان، ‌ خیابان آزادی، بیمارستان تخصصی کودکان علی‌اصغر (ع)
 
چکیده: 

سابقه و هدف: هيپراوريسمي به طور شايعي در بيماران با بيماريهاي ميلوپروليفراتيو، لنفوپروليفراتيو و بيماريهاي مادرزادي قلب در همراهي با پلي سيتمي بروز مي كند. از آنجا‌ كه در بعضي از مطالعات ثابت شده كه سطح سرمي اسيداوريك با شدت بيماري و پيش آگهي آن ارتباط مستقيم دارد، در پژوهش حاضر ارتباط بين ميزان اسيد اوريك سرم با شدت افزايش فشارخون ريوي و پيشرفت بيماري عروق ريه در كودكان مبتلا به بيماريهاي مادرزادي قلبي بررسي شده‌ است.
مواد و روشها: اين تحقيق از نوع مقطعي مي باشد كه
روي 97 بيمار مبتلا به بيماري مادرزادي قلب كه از فروردين ‌ماه 1380 تا تيرماه 1381 به بخش قلب كودكان بيمارستان علي اصغر زاهدان مراجعه نموده و تحت كاتتريزاسيون قلبي قرار گرفته ‌اند، انجام شده است. نمونه‌ ها از بيماران در دسترس انتخاب شدند. از ميان 97 بيمار ذكر شده، 42 بيمار در گروه مورد (كودكان مبتلا به افزايش فشار شريان ريوي) و 55 بيمار در گروه شاهد (داراي فشارخون طبيعي) قرار گرفتند. روش جمع ‌آوري اطلاعات به صورت مشاهده، معاينه مستقيم و ثبت در پرونده بيماران بوده است. سپس داده هاي گردآوري ‌شده با آزمونهاي t و همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نتايج دو گروه با يكديگر مقايسه شدند.
يافته ها: در اين مطالعه 97 بيمار در محدوده سني 3 ماه
تا 15 سال و با ميانگين سني 48.9 ماه، تحت كاتتريزاسيون قرار گرفتند. 42 بيمار (43%) مبتلا به افزايش فشار خون ريوي و 55 بيمار داراي فشار خون ريوي طبيعي بودند. فشار متوسط شريان ريوي در گروه مورد43.83±13.08 mmHg  و در گروه شاهد14.89±3.52 mmHg  بود (p<0.001) ميانگين اسيد اوريك سرم در گروه مورد 4.84±3.52 mg/dl و در گروه شاهد4.46±1.60 mg/dl  بود (p<0.31) نسبت مقاومت عروق ريوي به سيستميك در گروه مورد، 0.18±0.36 و در گروه شاهد 0.04±0.10 بود. در بيماران با افزايش فشار شريان ريوي ارتباط بين ميزان اسيد اوريك سرم و فشار متوسط شريان ريوي (p<0.81, r=0.03)، سن (p<0.80, r=0.03) و ميزان هموگلوبين (P<0.1, r=0.26) از لحاظ آماري فاقد ارزش بود.
بحث: در اين مطالعه افزايش سطح اسيد اوريك سرم با افزايش
مقاومت عروق ريوي داراي ارتباط مستقيم و معناداري بود كه مي ‌توان از آن براي پيشگويي شدت بيماري و پيشرفت به سوي سندرم ايزنمنگر استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوری، ن.، و بریری، ط.، و مهرعلی زاده، س. (1382). ارتباط بین میزان اسید اوریک سرم با فشار و مقاومت شریان ریوی در کودکان مبتلا به ناهنجاری های مادرزادی قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 7(1 (پیاپی 16)), 62-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6300Vancouver : کپی

نوری نورمحمد، بریری طاهره، مهرعلی زاده سمیرا. ارتباط بین میزان اسید اوریک سرم با فشار و مقاومت شریان ریوی در کودکان مبتلا به ناهنجاری های مادرزادی قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1382 [cited 2021November30];7(1 (پیاپی 16)):62-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6300IEEE : کپی

نوری، ن.، بریری، ط.، مهرعلی زاده، س.، 1382. ارتباط بین میزان اسید اوریک سرم با فشار و مقاومت شریان ریوی در کودکان مبتلا به ناهنجاری های مادرزادی قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 7(1 (پیاپی 16)), pp.62-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6300. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی