برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير دو رژيم تجويز آهن خوراكي در هموگلوبين و هماتوكريت زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، خیابان فردوسی (شهید اشرفی اصفهانی)، مرکز آموزشی درمانی معتضدی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با توجه به ضرورت تجويز آهن تكميلي در دوران حاملگي و بروز عوارض ناشي از مصرف آن در مادر اين تحقيق به منظور مقايسه تاثير دو رژيم مصرفي آهن خوراكي در هموگلوبين و هماتوكريت زنان باردار انجام شد.مواد و روشها: تحقيق به روش مقايسه ‌اي از نوع تشخيصي انجام شد. از درمانگاه هاي شهر كرمانشاه، سه درمانگاه با توجه به محل قرارگيري و وضعيت اقتصادي، اجتماعي مراجعه‌ كننده ‌ها انتخاب شد و از هر درمانگاه 90-80 نفر افراد تحت‌ مطالعه را تشكيل دادند.نمونه ‌گيري به روش آسان و با تخصيص تصادفي انجام شد و افرادي ‌كه سن حاملگي آنها كمتر از 20 هفته و علايم كم‌ خوني مثل خستگي، رنگ پريدگي و هموگلوبين كمتراز 10 ميلي‌ گرم در دسي ليتر نداشتند، تحت مطالعه قرار گرفتند. قبل از شروع به تجويز آهن، مقدار هموگلوبين، هماتوكريت و فريتين تعيين ‌شد و پس از تجويز آهن در هفته هاي 32-28 و پس از 32هفتگي مجددا آزمايشها تكرار مي شد. به يك گروه، رژيم آهن روزانه 60 ميلي گرم و به ‌گروه ديگر آهن به ‌مقدار 120 ميلي ‌گرم به ‌طور هفتگي تجويز مي‌ شد. تغييرات هموگلوبين، هماتوكريت و فريتين در دو گروه مورد مقايسه قرارگرفت. پرسشنامه‌ اي جهت به ‌دست آوردن اطلاعات دموگرافيك، تعدادحاملگي، تعداد زايمان و سن حاملگي تهيه شده بود كه قبل از شروع رژيم آهن تكميل مي‌ شد. داده‌ ها با استفاده از آزمونT  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه بيشترين درصدها مربوط به سن 24-20 سالگي (36.5 و 28.4 درصد) در دو گروه بود و دو گروه از نظر تعداد زايمان، سن مادر، تعداد حاملگي، شغل مادر و سواد مادر تفاوت معنادار آماري نداشتند. هنگام شروع مطالعه 95.7 درصد هموگلوبين بالاي 10 و 59.8 درصد فريتين بيشتر از 15 نانوگرم در ميلي ليتر داشتند. هموگلوبين، هماتوكريت و ميزان فريتين در دو رژيم ‌هفتگي و روزانه تجويز آهن به ‌ترتيب 1.1±12.1 درمقابل 0.909±12.2 و 3.096±37.8 در مقابل 2.619±3.73 و فريتين 24.3±24.3 در مقابل 23.211±25.9 بود كه تفاوت معناداري باهم نداشتند.بحث: به ‌طور كلي يافته‌ هاي پژوهش نشان داد كه تجويز آهن به ‌صورت روزانه و هفتگي تاثير يكساني در ميزان هموگلوبين و هماتوكريت دارد، لذا با توجه به راحت بودن مصرف يك بار در هفته براي مادران باردار، رژيم هفتگي توصيه مي‌ گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فاخری، ط.، و ایران فر، ش.، و ژولیده، ف.، و رضوان مدنی، ف.، و رضایی، م. (1381). مقایسه تاثیر دو رژیم تجویز آهن خوراکی در هموگلوبین و هماتوکریت زنان باردار. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 6(2 (پیاپی 13)), 20-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6255Vancouver : کپی

فاخری طراوت، ایران فر شیرین، ژولیده فرشته، رضوان مدنی فاطمه، رضایی منصور. مقایسه تاثیر دو رژیم تجویز آهن خوراکی در هموگلوبین و هماتوکریت زنان باردار. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1381 [cited 2021December03];6(2 (پیاپی 13)):20-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6255IEEE : کپی

فاخری، ط.، ایران فر، ش.، ژولیده، ف.، رضوان مدنی، ف.، رضایی، م.، 1381. مقایسه تاثیر دو رژیم تجویز آهن خوراکی در هموگلوبین و هماتوکریت زنان باردار. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 6(2 (پیاپی 13)), pp.20-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6255. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی