برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي «نسبت كمر به باسن» با فشار خون و ليپيدهاي سرم در زنان شاغل در مركز آموزشي درماني حضرت علي بن ابيطالب (ع) شهر رفسنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان
 
چکیده: 
نظر به اهميت همبستگي بين نسبت كمر به باسن(Waist to Hip Ratio) با فشار خون و ليپيدهاي سرم و عدم انجام پژوهش هايي در اين زمينه روي افراد بالغ سالم در ايران اين بررسي به منظور تعيين ميزان همبستگي نسبت كمر به باسن با متغيرهاي ذكر شده بر روي زنان شاغل در مركز آموزشي درماني حضرت علي بن ابيطالب(ع) شهر رفسنجان در سال 1378 صورت گرفت.
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي ـ تحليلي است كه بر روي 62 زن شاغل سالم با سن بيشتر از 25 سال و كمتر از 40 سال صورت گرفت. ضمن مصاحبه حضوري اطلاعات دموگرافيك جمع آوري و اندازه گيري هاي آنتروپومتريك انجام شد. اندازه گيري قد ، دوركمر و باسن با استفاده از متر و اندازه گيري وزن توسط ترازوي عقربه اي و اندازه گيري فشار خون توسط فشارسنج جيوه اي انجام شد. ميزان تري گليسريد ، كلسترول و H D L توسط اتوآناليزر تعيين شد. براي محاسبه LDL TG/2.2 از فرمول HDL = LDL استفاده شد.
يافته هاي اين بررسي نشان داد كه 6/22% نمونه ها داراي WHR طبيعي (8/0-69/0) بودند. بيشترين درصد نمونه هايي كه WHR طبيعي داشتند متغيرهاي اندازه گيري شده آنها به ترتيب شامل: H D L در محدوده mg/dl 56-37 ،LDL در محدوده mg/dl 115-66 ، كلسترول mg/dl 216-167 و تري گلسريد mg/dl 142-43 بود. بين WHR و متغيرهاي مورد بررسي ارتباط معني دار آماري مشاهده نشد و تنها بين W H R و وزن ارتباط معني دار آماري مشاهده گرديد (P<0.001).
بنظر مي رسد عدم ارتباط معني دار آماري بين W H R و فاكتورهاي مورد بررسي بعلت سالم بودن نمونه هاي مورد بررسي و سن تقويمي آنها باشد و اين نتيجه شايد بيانگر آن باشد كه W H R زماني با فشار خون و ليپيدهاي سرم ارتباط دارد كه فرد يا داراي سن بالا يا داراي بيماريهاي مرتبط با فاكتورهاي مورد بررسي باشد كه اين خود تحقيقات بيشتري را در اين زمينه مي طلبد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی