نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي «نسبت كمر به باسن» با فشار خون و ليپيدهاي سرم در زنان شاغل در مركز آموزشي درماني حضرت علي بن ابيطالب (ع) شهر رفسنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان
 
چکیده: 
نظر به اهميت همبستگي بين نسبت كمر به باسن(Waist to Hip Ratio) با فشار خون و ليپيدهاي سرم و عدم انجام پژوهش هايي در اين زمينه روي افراد بالغ سالم در ايران اين بررسي به منظور تعيين ميزان همبستگي نسبت كمر به باسن با متغيرهاي ذكر شده بر روي زنان شاغل در مركز آموزشي درماني حضرت علي بن ابيطالب(ع) شهر رفسنجان در سال 1378 صورت گرفت. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي ـ تحليلي است كه بر روي 62 زن شاغل سالم با سن بيشتر از 25 سال و كمتر از 40 سال صورت گرفت. ضمن مصاحبه حضوري اطلاعات دموگرافيك جمع آوري و اندازه گيري هاي آنتروپومتريك انجام شد. اندازه گيري قد ، دوركمر و باسن با استفاده از متر و اندازه گيري وزن توسط ترازوي عقربه اي و اندازه گيري فشار خون توسط فشارسنج جيوه اي انجام شد. ميزان تري گليسريد ، كلسترول و H D L توسط اتوآناليزر تعيين شد. براي محاسبه LDL TG/2.2 از فرمول HDL = LDL استفاده شد. يافته هاي اين بررسي نشان داد كه 6/22% نمونه ها داراي WHR طبيعي (8/0-69/0) بودند. بيشترين درصد نمونه هايي كه WHR طبيعي داشتند متغيرهاي اندازه گيري شده آنها به ترتيب شامل: H D L در محدوده mg/dl 56-37 ،LDL در محدوده mg/dl 115-66 ، كلسترول mg/dl 216-167 و تري گلسريد mg/dl 142-43 بود. بين WHR و متغيرهاي مورد بررسي ارتباط معني دار آماري مشاهده نشد و تنها بين W H R و وزن ارتباط معني دار آماري مشاهده گرديد (P<0.001). بنظر مي رسد عدم ارتباط معني دار آماري بين W H R و فاكتورهاي مورد بررسي بعلت سالم بودن نمونه هاي مورد بررسي و سن تقويمي آنها باشد و اين نتيجه شايد بيانگر آن باشد كه W H R زماني با فشار خون و ليپيدهاي سرم ارتباط دارد كه فرد يا داراي سن بالا يا داراي بيماريهاي مرتبط با فاكتورهاي مورد بررسي باشد كه اين خود تحقيقات بيشتري را در اين زمينه مي طلبد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سالم، ز.، و شهابی نژاد، م. (1380). بررسی همبستگی «نسبت کمر به باسن» با فشار خون و لیپیدهای سرم در زنان شاغل در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب (ع) شهر رفسنجان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 8(4 (مسلسل 22)), 51-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6241Vancouver : کپی

سالم زینت، شهابی نژاد مریم. بررسی همبستگی «نسبت کمر به باسن» با فشار خون و لیپیدهای سرم در زنان شاغل در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب (ع) شهر رفسنجان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1380 [cited 2022May21];8(4 (مسلسل 22)):51-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6241IEEE : کپی

سالم، ز.، شهابی نژاد، م.، 1380. بررسی همبستگی «نسبت کمر به باسن» با فشار خون و لیپیدهای سرم در زنان شاغل در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب (ع) شهر رفسنجان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 8(4 (مسلسل 22)), pp.51-55. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6241. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی