برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه كارآمدي دو روش درماني غير جراحي «درمان فعال زودرس» و «بي حركتي اوليه» در درمان بيماران دچار پيچ خوردگي مچ پا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
آسيبهاي تاندوني مچ پا در جمعيت كلي در قالب آسيبهاي ورزشي، شغلي و آسيبهاي ناشي از فعاليتهاي عادي روزمره، موارد شايعي هستند. شيوع آن در جمعيت كلي 7-2 درصد مي باشد و اكثريت موارد در گروه سني 35-15 سال رخ مي دهد كه فرد از لحاظ آمادگي و قدرت بدني در اوج قرار دارد. اين مطالعه با هدف مقايسه كارآمدي دو روش درمان غير جراحي "بي حركتي اوليه" و "درمان فعال زودرس" در بازگرداندن فعاليت طبيعي قبل از آسيب در بيماران دچار پيچ خوردگي مچ پا طراحي شده است.
مطالعه حاضر يك كارآزمايي باليني مي باشد كه اطلاعات مورد نياز با معاينه اوليه و معاينات سريال بعدي از 200 نفر از بيماراني كه در نيمه دوم سال 78 به اورژانس يا درمانگاه ارتوپدي بيمارستان مباشر كاشاني همدان مراجعه كرده و به صورت تصادفي بر حسب روز مراجعه در يكي از دو گروه درماني قرار گرفتند، با استفاده از چك ليست جمع آوري شد و نتايج پس از استخراج مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و با آزمون t و آزمون دقيق فيشر تست گرديد.
ميانگين زمان بازگشت به فعاليت عادي روزمره و نيز فعاليت شغلي يا ورزشي در بيماران با شدتI پيچ خوردگي مچ پا در دو گروه تفاوت معني داري نداشت. ميانگين زمان بازگشت به فعاليت شغلي يا ورزشي در بيماران با شدتII پيچ خوردگي مچ پا نيز تفاوت معني داري در دو گروه نداشت و تنها ميانگين مدت زمان بازگشت به فعاليت عادي روزمره در بيماران با شدتII پيچ خوردگي مچ پا در دو گروه معني دار بود(001/0 = P). ضمن اينكه وضعيت عملكردي بيماران در روز 90 پس از شروع درمان نيز در دو روش درماني فوق تفاوت معني داري از نظر آماري نشان نداد.
در نهايت مي توان نتيجه گرفت كه دو روش درماني "بي حركتي اوليه" و "درمان فعال زودرس" تفاوتي در بازگرداندن بيماران دچار پيچ خوردگي مچ پا به سطح فعاليت فيزيكي قبل از آسيب ندارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یاوری کیا، ع. (1380). مقایسه کارآمدی دو روش درمانی غیر جراحی «درمان فعال زودرس» و «بی حرکتی اولیه» در درمان بیماران دچار پیچ خوردگی مچ پا. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 8(4 (مسلسل 22)), 46-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6240Vancouver : کپی

یاوری کیا علیرضا. مقایسه کارآمدی دو روش درمانی غیر جراحی «درمان فعال زودرس» و «بی حرکتی اولیه» در درمان بیماران دچار پیچ خوردگی مچ پا. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1380 [cited 2021September19];8(4 (مسلسل 22)):46-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6240IEEE : کپی

یاوری کیا، ع.، 1380. مقایسه کارآمدی دو روش درمانی غیر جراحی «درمان فعال زودرس» و «بی حرکتی اولیه» در درمان بیماران دچار پیچ خوردگی مچ پا. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 8(4 (مسلسل 22)), pp.46-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6240. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی