نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر اسانسهاي فرار و ويتامين C بر روي تمايل LDL به رسپتور مربوطه مدلي براي جلوگيري از آترواسكلروز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
سالهاست كه توجه محققين بر روي يافتن تركيبات آنتي اكسيداني كه مانع از اكسيداسيون LDL شود بدون اينكه اثرات مخربي داشته باشد معطوف گرديده است. در برخي از ويتامينها مثل ويتامين هاي C وEخاصيت آنتي اكسيداني عليه اكسيداسيون LDL كاملا مشخص شده است.اسانسهاي فرار از جمله فرآورده هاي گياهي هستند كه بدليل خاصيت ليپوفيليك توانايي وارد شدن بداخل ذره LDL را دارند و اثرات آنتي اكسيداني اين تركيبات هنوز بخوبي روشن نشده است. هدف از اين تحقيق بررسي امكان استفاده از فرآورده هاي گياهي نظير اسانسهاي فرار به منظور پيشگيري يا درمان احتمالي آترواسكلروز ميباشد.با توجه به اثر محتمل اسانسهاي فرار بر روي تمايل LDL به رسپتورش ميتوان اين تمايل را تحت تأثير قرار داد و از تغييراتLDL ممانعت كرد و درنتيجه باآتروژنز مقابله نمود.در اين تحقيق خواص آنتي اكسيداني غلظتهاي مختلف 3 نوع اسانس فرار بنامهاي : تيمول و پاراسيمول و ليمونن وهمچنين ويتامين C بر روي ميزان تمايل LDL طبيعي و اكسيده (با يونهاي Cu+2) به رسپتور مربوطه در سلولهاي بافت آدرنال گوسفند در حضور LDL نشاندار شده با يك ماده فلوئورسنت بنام فلوئورسين ايزو تيوسيانات(FITC) مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور پس از جداسازي محلول LDL از سرم نرمال و انكوباسيون آن با تركيبات فوق , واكنش اكسيداسيون بر روي آن انجام گرفت و مقداري محلول LDL با FITC نشاندار گرديد و سپس همه محلولهاي فوق به محيط شامل سلولهاي بافت آدرنال (كه حاوي رسپتور LDL هستند) اضافه شد و شدت فلورسانس محلول رويي مخلوط آزمايش پس از سانتريفوژ در اسپكتروفلوريمتر خوانده شد. همچنين اثرات تؤام بهترين غلظت آنتي اكسيداني ويتامين C ( بدست آمده در اين پروژه) با هر يك از غلظتهاي مختلف سه اسانس فوق نيز ارزيابي گرديده است. نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه ويتامين C در غلظت 100 ميكرومولار داراي بيشترين اثر برروي افزايش تمايل LDL به رسپتورش ميباشد( براي LDL طبيعي 5/18 درصد و براي LDL اكسيده 62 درصد) واز ميان اسانسهاي مورد آزمايش تيمول داراي بيشترين اثر است( براي LDL طبيعي 27 درصد و براي LDL اكسيده 50 درصد). همچنين در بررسي اثرات همزمان هر يك از اين اسانسها با مؤثرترين غلظت ويتامين C 100 ميكرومولار باز هم تيمول بالاترين اثر مثبت رابر روي تمايل LDL به رسپتورش داشته است.اين يافته ها بيانگر اينست كه احتمالا تركيبات فوق با اثر برروي اتصال LDL به رسپتور مربوطه ميتوانند از ايجاد آترواسكلروز جلوگيري كرده و بعنوان آنتي اكسيدان مورد توجه قرار گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفری، م.، و آنی، م.، و نادری، غ.، و عسگری، ص. (1380). اثر اسانسهای فرار و ویتامین C بر روی تمایل LDL به رسپتور مربوطه مدلی برای جلوگیری از آترواسکلروز. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 8(4 (مسلسل 22)), 32-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6237Vancouver : کپی

صفری محمدرضا، آنی محسن، نادری غلامعلی، عسگری صدیقه. اثر اسانسهای فرار و ویتامین C بر روی تمایل LDL به رسپتور مربوطه مدلی برای جلوگیری از آترواسکلروز. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1380 [cited 2022May19];8(4 (مسلسل 22)):32-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6237IEEE : کپی

صفری، م.، آنی، م.، نادری، غ.، عسگری، ص.، 1380. اثر اسانسهای فرار و ویتامین C بر روی تمایل LDL به رسپتور مربوطه مدلی برای جلوگیری از آترواسکلروز. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 8(4 (مسلسل 22)), pp.32-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6237. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی