9 SID.ir | مقايسه تاثير ياد گيري پنهان و آشكار بر زمان واكنش زنجيره اي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير ياد گيري پنهان و آشكار بر زمان واكنش زنجيره اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 
در تحقيق حاضر تاثير روشهاي يادگيري پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجيره اي مقايسه شد . 66 آزموني به صورت تصادفي به سه گروه آزمايشي تقسيم شدند. گروه هاي اول و دوم تکليف را بدون آگاهي از قواعد موجود در تکليف (به صورت پنهان) تمرين کردند و گروه دوم علاوه بر تکليف زمان واکنش زنجيره اي يک تکليف ثانويه اضافي را همزمان اجرا کردند. به گروه سوم (يادگيري آشکار)از وجود تکرار در بخش مياني تکليف اطلاعاتي داده شد.تکليف مورد نظر شامل 21 محرک چهار گزينه اي بود که د ر هر بلوک يک سوم ابتدايي و انتهايي آن شامل الگوهاي تصادفي بود و يک سوم مياني هميشه به صورت يک نواخت تکرار مي شد. شرکت کننده پس از شرکت در پيش آزمون به مدت پنج روز و در هر روز 20بار بلوک 21 کوششي را تمرين کردند و سپس در آزمون يادداري ، مصاحبه و بازشناسي شرکت و پرسشنامه ويژهاي را تکميل کردند. داده ها با روش تحليل واريانس عامل مرکب تجزيه و تحليل و مشخص شد که شرکت کنندگان دو گروه پنهان و گروه آشکار به طور کلي د راجراي تکليف زمان واکنش زنجيره اي در دوره تمرين پيشرفت کردند ولي اين پيشرفت براي گروه يادگيري آشکار و کروه يادگيري پنهان با تکليف ثانويه بهتر از گروه پنهان بدون تکليف ثانويه بودند ولي تفاوت بين گروه ها از نظر آماري معني دار نبود. در نتيجه ميتوان گفت که د رمهارت هاي پيچيده يادگيري پنهان حداقل به اندازه يادگيري آشکار د رعملکرد افراد موثر است
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی