برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات تربيت شنوايي بر فرآيند رشد گفتار و زبان كودكان ناشنواي زير 7 سال شهر همدان در سال 1378

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
بروز ناشنوايي در سنين بحراني زبان آموزي يا قبل از آن به قابليتهاي زباني وگفتاري كودك بشدت آسيب مي رساند و وي را در محدوديت و محروميت حسي و نقص توانائيهاي ارتباطي قرار مي دهد و سبب انزواطلبي ، افسردگي وناهنجاريهاي متعدد اجتماعي رواني وعاطفي وي مي گردد . لذا ضروري است تدابيري اتخاذ نمود كه كودك ناشنوا به صورت نظامدار تجربه شنوايي بدست آورد وبا سهولت بيشتري صداها را تشخيص دهد و مابين اصواتي كه در يافت مي كند تمايز قائل شود واين امر توسط تربيت شنوايي فراهم مي شود تا فرد بتواند حداكثر استفاده مفيد را از باقيمانده شنوايي خود براي دريافت و ادراك شنيداري محركات صوتي به عمل آورد. به همين منظور اين مطالعه با هدف تعيين اثرات شنوايي بر فرآيند گفتار و زبان كودكان ناشنواي زير 7 سال شهر همدان در سال 1378انجام گرديد.
در اين پژوهش تجربي جامعه مورد مطالعه شامل 52 كودك ناشنواي زير 7 سال شهر همدان بود كه در دو گروه 26 نفري آزمون وشاهد قرار گرفتند و بر اساس بهره هوشي وميزان كم شنوايي گروه بندي شدند. متغيرهايي كه دراين تحقيق اثر آنها در هر دو گروه كنترل شد عبارت بودند از : وجود كم شنوايي در محدوده 56 تا 90 دسي بل ، كم شنوايي قبل از يكسالگي، سن تقويمي زير 7 سال ، عدم وجود معلوليت دوم، شنوا بودن والدين وديگر اعضاي خانواده، استفاده از سمعك مناسب از زمان شروع طرح و بهره هوشي 90 تا 130 . برنامه تربيت شنوايي به عنوان متغير مستقل وميزان ادراك شنيداري گفتار به عنوان متغير وابسته تحقيق در نظر گرفته شد.گروه آزمون علاوه بر آشنايي با روش ارتباطي اشاره در طي جلسات تربيت شنوايي با روش ارتباط شفاهي نيز آشنا شدند،در حاليكه كودكان گروه شاهد براي برقراري ارتباط صرفا از روش ارتباط شفاهي استفاده ميكردند.
يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد كه استفاده از برنامه تربيت شنوايي سبب رشد گفتار و زبان در كودكان ناشنواي زير 7 سال شهر همدان مي شود و كودكاني كه باقيمانده شنوايي بيشتري داشتند رشد گفتار و زبان در آنها نسبت به كودكاني كه از باقيمانده شنوايي كمتري برخوردار بودند بيشتر است. همچنين بين جنس و سن اين كودكان با رشد گفتار و زبان در آنها ارتباطي مشاهده نگرديد.
نتايج نشان داد كه بعد از دريافت برنامه تربيت شنوايي قابليت دريافت، تمايز گذاري و شناسايي اصوات گفتاري وغير گفتاري و مهارت لبخواني كودكان ناشنوا با استفاده از روش شفاهي به ميزان قابل توجهي پيشرفت مي نمايد و بيشتر از كودكان گروه شاهد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی