نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عنصر روي بر زنده بودن و شكل ظاهري سلولهاي رده لنفوئيدي Molt-4

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
با توجه به نقش مهم عنصر روي (Zn) در ساختار و عملكرد بسياري از آنزيمها و پروتيينهاي شركت كننده در اعمال بيولوژيكي بخصوص در حفظ و تعادل سيستم ايمني و نيز اثرات شناخته شده كمبود Zn در بروز بسياري از بيماريها، مطالعه موجود به منظور بررسي اثرات احتمالي سيتوتوكسيك عنصر مذكور بر رده لنفوئيدي بدخيم T و (Molt-4) در شرايط آزمايشگاهي انجام گرفت. بدين منظور با استفاده از تكنيك كشت سلولي (Cell-culture) رده سلولي مذكور در شرايط آزمايشگاهي در مجاورت غلظت هاي مختلفي از Zn در زمانهاي مختلف انكوباسيون گرديد. سپس زنده ماندن سلولها با استفاده از آزمايش تريپان بلوو شكل ظاهري سلولها با رنگ آميزي رايت - گيمسا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج آناليز آماري با استفاده از برنامه نرم افزار Spss) آزمون آناليز واريانس و آزمون دانت) نشان داد كه در شرايط آزمايشگاهي اختلاف معني داري بين درصد زنده ماندن سلولها و رشد سلولها (تكثير سلولها) در گروه آزمون و گروه شاهد ( از غلظت هاي 0.01 mM تا 100 mM در تمام ساعات مورد مطالعه 12 تا 72 ساعت) وجود ندارد، بطوريكه در هر دو گروه آزمون و شاهد، ميزان زنده ماندن سلولها بالاي 90% بود و رشد سلولها نيز در هر دو گروه به موازات هم بود و تفاوت معني داري با هم نداشتند. در صورتيكه در غلظتهاي 200 mM تا 500 mM بعد از 12 ساعت انكوباسيون سلولهاي Molt-4، ميزان زنده ماندن سلولها بين 85-70 در صد بود. و بعد از 24 ساعت به كمتر از 50 % كاهش يافت (p<0.05).نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه Zn در غلظت هاي 0.01 mM تا 100 mM و در زمانهاي انكوباسيون 12تا 72 ساعت بر روي رده سلولي Molt-4 اثر توكسيك ندارد. از طرف ديگر Zn در غلظتهاي بالاي 200 mM تا 500 mM (كه بيش از 10 برابر سطح فيزيولوژيك پلاسمايي Zn است) در آزمايشگاه اثر سيتوتوكسيك داشته (باعث مهار رشد و زنده بودن سلولها شده) و با افزايش غلظت و زمان انكوباسيون بر شدت آن روي رده سلولي مذكور افزوده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تکمه داشی، ح.، و اوسطی آشتیانی، ف.، و پورفتح اله، ع. (1382). تاثیر عنصر روی بر زنده بودن و شکل ظاهری سلولهای رده لنفوئیدی Molt-4. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 10(4 (مسلسل 30)), 21-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6108Vancouver : کپی

تکمه داشی حسن، اوسطی آشتیانی فرزانه، پورفتح اله علی اکبر. تاثیر عنصر روی بر زنده بودن و شکل ظاهری سلولهای رده لنفوئیدی Molt-4. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1382 [cited 2022May23];10(4 (مسلسل 30)):21-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6108IEEE : کپی

تکمه داشی، ح.، اوسطی آشتیانی، ف.، پورفتح اله، ع.، 1382. تاثیر عنصر روی بر زنده بودن و شکل ظاهری سلولهای رده لنفوئیدی Molt-4. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 10(4 (مسلسل 30)), pp.21-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6108. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 242 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی