برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني محدوديت حركتي دردناك شانه بدنبال گچ گيري بلند اندام فوقاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
محدوديت حركتي دردناك مفصل شانه عارضه شايع و تا حدودي ناشناخته مفصل گلنوهومرال است كه از خصوصيات آن درد و محدوديت حركتي در تمام جهات مي باشد. به منظور تعيين فراواني اين بيماري بدنبال گچ گيري بلند اندام فوقاني و ارتباط آن با سن ، جنس و ميزان سواد اين مطالعه بر روي گروههاي مختلف سني بيماران انجام گرفت.
اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي تحليلي مي باشد كه بصورت آينده نگر بر روي 388 نفر از بيماران مراجعه كننده به بخش ارتوپدي بيمارستان شهيد مباشر كاشاني همدان در طي سال 1380 انجام گرفت. كليه بيماران به 10 گروه سني تقسيم بندي شدند و در سه نوبت1 ، 5/1 و 3 ماه پس از آغاز گچ گيري تحت معاينه قرار گرفتند ، اطلاعات بدست آمده پس از ثبت در چك ليست و پرسشنامه به كمك نرم افزارEPI6 و با آزمون آماري 2 و Anova تست گرديدند.
از لحاظ محدوديت حركتي در باز شدن شانه در 3 نوبت معاينه پس از درمان بين 10 گروه سني بيماران تفاوت معني داري مشاهده شد (P<0.05). محدوديت حركتي در چرخش به داخل شانه در پايان 3 ماه پس از درمان در 74 نفر (1/19%) ديده شد كه از نظر آماري در ماههاي مختلف تفاوت معني داري وجود داشت(P=0.0001). محدوديت حركتي نهايي در 5/59% زنان و 5/40% مردان وجود داشت كه نشان دهنده ارتباط معني داري است(P=0.001). از كل بيماران مورد مطالعه 5/73% پس از گذشت 3 ماه محدوديت حركتي نداشتند و 5/26% داراي محدوديت حركتي نهايي بودند كه بيشتر در رده سني 80-50 سال قرار داشتند. محدوديت حركتي در سه مقطع تحصيلي در پايان ماه سوم پس از درمان به ترتيب 1/54% در بي سوادان ، 5/24% زير ديپلم و 4/21% در افراد ديپلم و بالاتر ديده شد.
نتيجه نهايي اينكه محدوديت حركتي دردناك شانه در محدوده سني 50 تا 80 سال از فراواني بيشتري برخوردار است ، فراواني آن در جنس مونث بيشتر از مردان ديده مي شود و افراد بيسواد از محدوديت حركتي بيشتري برخوردارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی