نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني محدوديت حركتي دردناك شانه بدنبال گچ گيري بلند اندام فوقاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
محدوديت حركتي دردناك مفصل شانه عارضه شايع و تا حدودي ناشناخته مفصل گلنوهومرال است كه از خصوصيات آن درد و محدوديت حركتي در تمام جهات مي باشد. به منظور تعيين فراواني اين بيماري بدنبال گچ گيري بلند اندام فوقاني و ارتباط آن با سن ، جنس و ميزان سواد اين مطالعه بر روي گروههاي مختلف سني بيماران انجام گرفت.اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي تحليلي مي باشد كه بصورت آينده نگر بر روي 388 نفر از بيماران مراجعه كننده به بخش ارتوپدي بيمارستان شهيد مباشر كاشاني همدان در طي سال 1380 انجام گرفت. كليه بيماران به 10 گروه سني تقسيم بندي شدند و در سه نوبت1 ، 5/1 و 3 ماه پس از آغاز گچ گيري تحت معاينه قرار گرفتند ، اطلاعات بدست آمده پس از ثبت در چك ليست و پرسشنامه به كمك نرم افزارEPI6 و با آزمون آماري 2 و Anova تست گرديدند.از لحاظ محدوديت حركتي در باز شدن شانه در 3 نوبت معاينه پس از درمان بين 10 گروه سني بيماران تفاوت معني داري مشاهده شد (P<0.05). محدوديت حركتي در چرخش به داخل شانه در پايان 3 ماه پس از درمان در 74 نفر (1/19%) ديده شد كه از نظر آماري در ماههاي مختلف تفاوت معني داري وجود داشت(P=0.0001). محدوديت حركتي نهايي در 5/59% زنان و 5/40% مردان وجود داشت كه نشان دهنده ارتباط معني داري است(P=0.001). از كل بيماران مورد مطالعه 5/73% پس از گذشت 3 ماه محدوديت حركتي نداشتند و 5/26% داراي محدوديت حركتي نهايي بودند كه بيشتر در رده سني 80-50 سال قرار داشتند. محدوديت حركتي در سه مقطع تحصيلي در پايان ماه سوم پس از درمان به ترتيب 1/54% در بي سوادان ، 5/24% زير ديپلم و 4/21% در افراد ديپلم و بالاتر ديده شد.نتيجه نهايي اينكه محدوديت حركتي دردناك شانه در محدوده سني 50 تا 80 سال از فراواني بيشتري برخوردار است ، فراواني آن در جنس مونث بيشتر از مردان ديده مي شود و افراد بيسواد از محدوديت حركتي بيشتري برخوردارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یاوری کیا، ع. (1382). فراوانی محدودیت حرکتی دردناک شانه بدنبال گچ گیری بلند اندام فوقانی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 10(4 (مسلسل 30)), 26-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6107Vancouver : کپی

یاوری کیا علیرضا. فراوانی محدودیت حرکتی دردناک شانه بدنبال گچ گیری بلند اندام فوقانی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1382 [cited 2022May19];10(4 (مسلسل 30)):26-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6107IEEE : کپی

یاوری کیا، ع.، 1382. فراوانی محدودیت حرکتی دردناک شانه بدنبال گچ گیری بلند اندام فوقانی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 10(4 (مسلسل 30)), pp.26-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6107. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی