برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اپيدميولوژي آسكاريازيس و تعيين شدت آلودگي آن در شهر همدان در سال 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

آسكاريس شايع ترين انگل موجود در جهان است. مطالعات انجام شده در ايران و در غرب كشور آلودگي بالايي به انگل آسكاريس را نشان داده است. مطالعه شيوع آلودگي و سيماي اپيدميولوژيك آن جهت تدوين استراتژي برنامه كنترل و مبارزه با انگل ضروري است. همچنين استان همدان بطور اعم و شهر همدان بطور اخص از قطب هاي سياحتي و گردشگري ايران محسوب مي شود و مطالعه وضعيت موجود و تدوين راهكار مناسب براي تامين محيطي سالم و بهداشتي ازنظر جذب گردشگران حايز اهميت شاياني است. با توجه به اينكه در مناطق روستايي استان يك برنامه درمان همگاني آسكاريازيس به مدت 5 سال اجرا و درباره آخرين وضعيت شيوع آلودگي مطالعه جامعي انجام شده بود، ضرورت داشت در شهر همدان نيز كه هيچ مداخله كنترلي در آن صورت نگرفته است آخرين وضعيت اپيدميولوژيك آسكاريازيس مورد بررسي قرار گيرد. به همين منظور اين مطالعه با هدف تعيين ميزان شيوع و شدت آلودگي به انگل آسكاريس در شهر همدان در سال 1380 انجام گرفت.
با نمونه گيري خوشه اي تصادفي دو مرحله اي از كل مناطق شهري همدان تعداد 580 نفر انتخاب، از آنها نمونه مدفوع تهيه و با روش فرمل اتر آزمايش شد. دراين مطالعه علاوه بر تعيين ميزان آلودگي ، شدت آن نيز با شمارش تعداد تخم كرم در هر گرم مدفوع با روش استل اصلاح شده در افراد آلوده تعيين و خصوصيات اپيدميولوژيك افراد مثل سن، جنس، ميزان تحصيلات، نوع آب آشاميدني و... ثبت شد.
ميانگين آلودگي به انگل آسكاريس در شهر همدان 5/19% بود. منطقه شهرك فرهنگيان كه در حاشيه شهر قرار دارد با 28.5% بيشترين آلودگي و منطقه بلوار مدني در منطقه مركزي شهر با 7/12% كمترين آلودگي را دارا بود (P<0.02). بالاترين آلودگي از نظر سني در سنين 40-31 سال(33.8%) (P<0.04)  و از نظر جنس در زنان  (P<0.004) (23.9%)مشاهده شد. از نظر شدت آلودگي 3/59% افراد داراي آلودگي خفيف و بقيه داراي آلودگي متوسط بودند. آلودگي شديد مشاهده نشد. ميانگين تعداد تخم در هر گرم مدفوع 7129 عدد بود. تنها در 7/48% افراد آلوده تخم بارور مشاهده شد.
با توجه به يافته هاي موجود و در مقايسه با مناطق روستايي، هنوز شهر همدان از نظر آلودگي به انگل آسكاريس داراي مشكل قابل توجهي است و ضرورت انديشيدن راه كار مناسب براي رفع اين مشكل به شدت احساس مي شود. با اين ميزان آلودگي اجراي درمان همگاني، حتي در برخي گروههاي جمعيتي خاص، توجيه علمي ندارد و فقط آموزش بهداشت و درمان انتخابي موارد آلوده توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 268
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی