برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير گروه درماني بر ميزان افسردگي مبتلايان به سكته قلبي در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

از مسايل مهمي كه مبتلايان به سكته قلبي با آن روبرو هستند مشكلات روحي و رواني نظير افسردگي مي باشد كه حدودا 65 درصد بيماران آن را تجربه مي كنند و بهمين سبب موجب تاخير در بازگشت به كار، كاهش كيفيت زندگي و افزايش خطر مرگ مي شود. هدف از اين پژوهش تعيين و مقايسه ميانگين امتياز افسردگي مبتلايان قبل، بعد و يكماه بعد از مداخله در دو گروه بود .
اين پژوهش، مطالعه اي نيمه تجربي از نوع كارآزمايي باليني، دو گروهي و سه مرحله اي است كه بر روي 22 بيمار مبتلا به سكته قلبي كه بطور تصادفي در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفتند انجام شد ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه افسردگي بك بودكه قبل، بعد و يكماه بعد از مداخله جهت تكميل به افراد مورد پژوهش ارايه شد. مداخله به صورت جلسات گروه درماني با طول عمر هشت جلسه و فراواني دو بار در هفته و به مدت 90-45 دقيقه انجام شد. به منظور دستيابي به نتايج از نرم افزار SPSS و آزمونهاي تي زوج و آزمون تي استودنت استفاده گرديد.
با توجه به يافته ها مشاهده شد كه ميزان افسردگي مبتلايان به سكته قلبي بعد و يكماه بعد از مداخله كاهش قابل توجهي در مقايسه با قبل از مداخله داشته است و با P<0.0001 در گروه آزمون, تفاوت آماري معني داري مشاهده گرديد.
با توجه به نتايج، گروه درماني تاثير بسزايي بر كاهش ميزان افسردگي مبتلايان داشته است و تداوم اثر آن تا يكماه بعد از مداخله نيز قابل مشاهده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی