برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير طول مدت تزريق هپارين زير جلدي بر شدت درد محل تزريق بيماران بستري در بخشهاي منتخب بيمارستانهاي قلب حضرت فاطمه (س) و شهيد بهشتي شيراز در سال 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی جهرم
 
چکیده: 

اين مطالعه،  پژوهشي نيمه تجربي است كه با هدف بررسي تاثير طول مدت تزريق هپارين زير جلدي به مدت 10 ثانيه و 30 ثانيه بر شدت درد محل تزريق در بيماران بستري در بخشهاي منتخب بيمارستانهاي قلب حضرت فاطمه (س) و شهيد بهشتي شيراز در سال 1381 صورت گرفت. حجم نمونه اين پژوهش،  بر اساس مطالعه مقدماتي 167 نفر برآورد گرديد كه به صورت متوالي مورد مطالعه قرار گرفتند . جهت گردآوري داده ها از چك ليست پژوهشگر ساخته كه از دو بخش ويژگيهاي فردي و بخش مربوط به ثبت ميزان شدت درد تشكيل شده بود استفاده گرديد. جهت ارزيابي شدت درد از مقياس مقايسه اي ديداري بلافاصله پس از تزريق استفاده شد. در اين مطالعه داده ها با استفاده از شاخصهاي مركزي و پراكندگي و آزمون پارامتريك ( t زوج) و بي پارامتريك (مان وايتني يو وكروسكال واليس) تجزيه و تحليل شدند.
نتايج نشان داد كه روش تزريق با طول مدت 30 ثانيه به طور معني داري
شدت درد را كاهش مي دهد (P<0.001) به طوري كه ميانگين شدت درد در روش تزريق با طول مدت 10 ثانيه (38/35 ± 12/38) بيشتر از ميانگين شدت درد در روش تزريق با طول مدت 30 ثانيه (62/30 ± 66/22) بود. مردان و زنان در هر دو روش تزريق با طول مدت 10 و30 ثانيه از نظر شدت درد محل تزريق اختلاف معني داري داشتند (P<0.001) به طوري كه ميانگين شدت درد زنان در روش تزريق با طول مدت 10 ثانيه و 30 ثانيه بيشتر از ميانگين شدت درد مردان بود. گروههاي سني در روش تزريق با طول مدت 10 ثانيه از نظر شدت درد اختلاف معني داري داشتند (P<0.05). به طوري كه بيشترين ميانگين شدت درد مربوط به گروه سني 70 ـ 61 سال و كمترين ميانگين شدت درد مربوط به گروه سني 50 ـ 17 سال بود ولي ميانگين شدت درد در تمام گروههاي سني در روش تزريق با طول مدت 30 ثانيه تقريبا يكسان بوده است. بنابراين يافته هاي مطالعه نشان داد تزريق هپارين زير جلدي با مدت زمان طولاني تر،  شدت درد محل تزريق را خصوصاً در زنان كاهش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تهرانی نشاط، ب.، و عزیززاده فروزی، م.، و محمدعلی زاده، س. (1383). بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی بر شدت درد محل تزریق بیماران بستری در بخشهای منتخب بیمارستانهای قلب حضرت فاطمه (س) و شهید بهشتی شیراز در سال 1381. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 11(4 (مسلسل 34)), 55-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6061Vancouver : کپی

تهرانی نشاط بنفشه، عزیززاده فروزی منصوره، محمدعلی زاده سکینه. بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی بر شدت درد محل تزریق بیماران بستری در بخشهای منتخب بیمارستانهای قلب حضرت فاطمه (س) و شهید بهشتی شیراز در سال 1381. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1383 [cited 2021September18];11(4 (مسلسل 34)):55-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6061IEEE : کپی

تهرانی نشاط، ب.، عزیززاده فروزی، م.، محمدعلی زاده، س.، 1383. بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی بر شدت درد محل تزریق بیماران بستری در بخشهای منتخب بیمارستانهای قلب حضرت فاطمه (س) و شهید بهشتی شیراز در سال 1381. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 11(4 (مسلسل 34)), pp.55-59. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6061. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی