برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 203 تا صفحه 209 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي قاعدگي و اختلالات هيرسوتيسم و ديسمنوره در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خليج فارس بوشهر (82 – 1381)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، خیابان معلم، بوشهر، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اختلالات قاعدگي يکي از مشکلات شايع سنين باروري است که در حدود 14–9%  زنان را تحت تاثير قرار مي دهد. علاوه بر الگوهاي غيرطبيعي قاعدگي اختلالاتي از قبيل هيرسوتيسم و ديسمنوره نيز به دليل ايجاد مشکلات روحي و رواني و نيز محدوديت فرد براي چندين روز در هر ماه از مشکلات جدي زنان مي باشند. هدف از اين پژوهش بررسي فراواني و علل احتمالي اين اختلالات است تا در صورت امکان راهکردهاي مناسبي جهت رفع اين مشکلات ارایه گردد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي تعداد 272 دانشجوي دختر
دانشگاه علوم پزشکي و دانشگاه خليج فارس بوشهر که به صورت غيراحتمالي در دسترس انتخاب شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات توسط پرسشنامه و به صورت مصاحبه حضوري با افراد جمع آوري شد. پرسشنامه داراي سه قسمت (بخش اول مشخصات دموگرافيک، بخش دوم الگوي قاعدگي و وجود يا عدم وجود هيرسوتيسم و ديسمنوره و بخش سوم علل ايجادکننده اختلالات قاعدگي) بود.
نتايج: ميانگين سن بلوغ در نمونه ها 1.29±13.57
بوده، اليگومنوره در 11.4%، پلي منوره در 12.5%، منوراژي در 3/36% و بي نظمي قاعدگي در 34.9% از سيکلها ديده شد. تنها بين وجود کيست تخمدان با اليگومنوره ارتباط آماري (p=0.017) يافت شد ولي هيچيک از عوامل ديگر از قبيل بيماريها و مصرف دارو و عومل استرسي با مشکلات قاعدگي ارتباط نداشت. هيرسوتيسم در 33.1% از دانشجويان ديده شد که اين افراد چاقتر از ساير افراد بوده و داراي سيکلهاي نامنظم و اليگومنوره بوده اند. همچنين ديسمنوره در 65.4% افراد ديده شد که بر اساس مشخصات درد 89.9% آنها ديسمنوره اوليه و 10.1% ديسمنوره ثانويه داشته اند.
نتيجه گيري: شيوع بالاي منوراژي (36.3%) و هيرسوتيسم (33.1%) در بين جمعيت دانشجويان در اين مطالعه بيانگر آن است که بايد
تحقيقات بيشتري براي بررسي علل ايجادکننده اين اختلالات و درمانهاي مناسب آنها انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی