برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 173 تا صفحه 177 .
 
عنوان مقاله: 

مصرف سيگار در جمعيت شهري رفسنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مصرف سيگار مهمترين علت قابل پيشگيري مرگ و مير و ناتواني در اغلب جوامع است. در بعضي از کشورهاي جهان با برنامه ريزي بلندمدت توانسته اند ميزان مصرف را کاهش دهند. اين در حالي است که در کشورهاي در حال توسعه مصرف اين عامل خطرساز رو به افزايش است. هدف اين مطالعه يافتن شيوع مصرف سيگار در جمعيت بالاي 20 سال شهر رفسنجان بود.
روش کار: مطالعه توصيفي و بر روي 491 نفر از افراد بالاي 20 سال شهر
رفسنجان انجام شد. روش نمونه گيري تصادفي و بر اساس شماره خانوار و با مراجعه به منازل انجام گرديد. منظور از سيگاري در اين مطالعه مصرف حداقل يک نخ سيگار در روز به مدت حداقل يکسال بود. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS-11 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت آزمونهاي مجذور کاي، آزمون دقيق فيشر و براي مقايسه ميانگين ها از آزمون T مستقل و آناليز واريانس يکطرفه استفاده شد. فراواني با حدود اطمينان 95%  گزارش شد و سطح معني دار آماري P<0.05 در نظر گرفته شد.
نتايج: در اين مطالعه 247
مرد (50.03%) و 144 زن (49.7%) مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين سن کل افراد 38.35±13.14 سال (مردان 13.63±38.37 و زنان 62/12±96/37 سال) بود. شيوع مصرف سيگار در کل افراد بالاي 20 سال شهر رفسنجان 24.24% (با حدود اطمينان 95% 28.32-20.56)، در مردان 38.46% (44.86-32.42)، در زنان 9.83% (14.45-6.53) بود. تفاوت معني داري در شيوع مصرف سيگار بين دو جنس وجود داشت (P=0.000). با افزايش سن ميزان شيوع و ميانگين مصرف سيگار نيز بطور معني داري بيشتر مي شد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان
داد که مصرف سيگار که عامل خطرساز و کشنده اي مي باشد بطور قابل توجهي بالا است و با توجه به اينکه اقدام خاصي در جهت کاهش مصرف آن وجود ندارد، مي توان انتظار داشت مرگ و ميرهاي ناشي از آن افزايش يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسماعیلی ندیمی، ع.، و احمدی، ج. (1382). مصرف سیگار در جمعیت شهری رفسنجان . مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 7(4), 173-177. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6009Vancouver : کپی

اسماعیلی ندیمی علی، احمدی جعفر. مصرف سیگار در جمعیت شهری رفسنجان . مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1382 [cited 2021November27];7(4):173-177. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6009IEEE : کپی

اسماعیلی ندیمی، ع.، احمدی، ج.، 1382. مصرف سیگار در جمعیت شهری رفسنجان . مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 7(4), pp.173-177. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6009. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی