برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 97 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه الگوي LDL و همبستگي اندازه آن با HDL-C و تري‌ گليسريد در بيماران ديابتي نوع II و افراد سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ذرات LDL از لحاظ اندازه، دانسيته و ترکيب اجزا تشکيل‌ دهنده خود ناهمگون هستند. چنانکه فرم غالب LDL در فرد از نوع کوچک و چگال (d-LDL) باشد، فنوتيپ شخص از لحاظ LDL از نوع فنوتيپ B خواهد بود. مطالعات انجام شده حاکي از آن است که d-LDL با افزايش خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي عروقي همراه است. اين تحقيق به منظور شناخت پارامتر‌هاي موثر ديگري که احيانا مي‌توانند در بيماران ديابتي در بروز بيماريهاي قلبي عروقي موثر باشد، انجام گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه تحليلي، اندازه
LDL در 81 نفر بيمار ديابتي نوع II و 81 فرد سالم محدوده سني 50 تا 70 سال به روش پلي‌اکريل اميدژل الکتروفورز (PAGE) تعيين شد.
 BMIداوطلبين پس از اندازه‌گيري قد و وزن آنها محاسبه شد. جهت تعيين غلظت تري‌گليسريد و HDL-C از کيتهاي آنزيمي استفاده گرديد و نتايج با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و P<0.05 معني‌دار تلقي شد.
نتايج: بر اساس نتايج حاصل 59% از بيماران
ديابتي و 27% از افراد کنترل داراي فنوتيپ B بودند. اندازه LDL در بيماران ديابتي بطور معني‌داري کمتر از گروه کنترل بود (P<0.05). غلظت تري‌ گليسريد در ديابتي‌ها بطور معني‌داري بيشتر از گروه کنترل (P<0.01) و ميزان HDL-C کمتر از گروه کنترل (P<0.001) بود. اندازه LDL همبستگي معکوس و معني‌داري با غلظت تري‌گليسريد و همبستگي مستقيم و معني‌داري با غلظت HDL-C نشان داد.
نتيجه‌گيري: در اين مطالعه
فراواني فنوتيپ B در بيماران ديابتي 2 برابر افراد سالم بود که اين مي‌تواند افزايش خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي عروقي را در اين بيماران توجيه کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کازرونی، ف.، و جوادی، ا.، و دوستی، م. (1383). مقایسه الگوی LDL و همبستگی اندازه آن با HDL-C و تری‌ گلیسرید در بیماران دیابتی نوع II و افراد سالم. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 8(2), 97-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5966Vancouver : کپی

کازرونی فرانک، جوادی ابراهیم، دوستی محمود. مقایسه الگوی LDL و همبستگی اندازه آن با HDL-C و تری‌ گلیسرید در بیماران دیابتی نوع II و افراد سالم. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1383 [cited 2021September23];8(2):97-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5966IEEE : کپی

کازرونی، ف.، جوادی، ا.، دوستی، م.، 1383. مقایسه الگوی LDL و همبستگی اندازه آن با HDL-C و تری‌ گلیسرید در بیماران دیابتی نوع II و افراد سالم. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 8(2), pp.97-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5966. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی