نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1399 , دوره  19 , شماره  47 ; از صفحه 189 تا صفحه 202 .
 
عنوان مقاله: 

نقش مهارت های ارتباطی بر سبک های رهبری تحول گرا و ساختار گرا و اثربخشی سازمانی سازمان های ورزشی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران
 
چکیده: 
شناخت و آگاهی از مهارت های ارتباطی، سبک های رهبری مدیران و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی و تبیین روابط بین آنها، هدف عمده این تحقیق بود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. تعداد 245 نفر از بین حدود 700 مدیر ورزشی فدراسیون های ورزشی به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی، سبک های رهبری، فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل تحلیل مسیر استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، ارتباط معنی داری بین مهارت های ارتباطی و سبک های رهبری و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی وجود دارد. نتایج حاصله نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است. (054/0 =, RMSEA91/0=, GFI90/0=AGFI) نتایج اجرای مدل های تحلیل مسیر مهارت های ارتباطی، سبک های رهبری و اثربخشی سازمانی نشان دهنده تایید مدل های مفهومی تحقیق است. لذا توصیه می شود مهارت های ارتباطی به عنوان یکی از فاکتورهای اثر گذار در انتخاب مدیران برای سازمان های ورزشی مد نظر متولیان قرار گیرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زرگر، ط.، و نظری، ر. (1399). نقش مهارت های ارتباطی بر سبک های رهبری تحول گرا و ساختار گرا و اثربخشی سازمانی سازمان های ورزشی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, 19(47 ), 189-202. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=572885Vancouver : کپی

زرگر طیبه، نظری رسول. نقش مهارت های ارتباطی بر سبک های رهبری تحول گرا و ساختار گرا و اثربخشی سازمانی سازمان های ورزشی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 1399 [cited 2022August09];19(47 ):189-202. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=572885IEEE : کپی

زرگر، ط.، نظری، ر.، 1399. نقش مهارت های ارتباطی بر سبک های رهبری تحول گرا و ساختار گرا و اثربخشی سازمانی سازمان های ورزشی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, [online] 19(47 ), pp.189-202. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=572885. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی