نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1399 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 205 تا صفحه 211 .
 
عنوان مقاله: 

بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: عوامل سازمانی یکی از موارد اساسی ایجاد اعمال نا ایمن و شرایط نامناسب محیط کار هستند. جایی که نقص فنی یا خطای ساده انسانی به تنهایی نمی تواند به عنوان توضیحی در رخداد حوادث باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ بود. روش پژوهش: این مطالعه توصیفی در سال 1399 در کارخانه های صنایع سنگ شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز و چک لیست ایمنی و بهداشتELMERI استفاده شد. حجم نمونه شامل 90 کارخانه تولید سنگ بود. پس از جمع آوری اطلاعات، نمرات هرکدام از پرسشنامه ها محاسبه شده و به مبنای 100 تبدیل شد. برای متغیرهای کمی، آزمون های T مستقل و ANOVA مورد استفاده قرار گرفت. آزمون کای اسکوئر برای متغیرهای کیفی استفاده شد. برای تحلیل چند متغیره، رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. یافته ها: ضریب همبستگی خطی بین نمره کلی ساختار سازمانی با وضعیت ایمنی در ایستگاه ساب و قله بر به ترتیب برابر با 0. 348-و 0. 232-بود (0. 05>P). در ایستگاه ساب، بیشترین موارد انطباق به رفتارهای ایمن با میانگین 74. 4 و کمترین آن به بهداشت صنعتی با میانگین 45. 8 بود. در ایستگاه قله بر، این عددها به ترتیب 65. 6 مربوط به ایمنی حریق و کمک های اولیه و نیز 45. 8 مربوط به بهداشت صنعتی بودند. بیشترین همبستگی خطی در ایستگاه قله بر و ساب، بین نمره کلی ایمنی و بهداشت با رسمیت (0. 531-) (0. 626-) بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت ایمنی و بهداشت می تواند با اصلاح وضعیت ساختار سازمانی بهبود یابد. سازمان های با پیچیدگی افقی و عمودی، تمرکز، دستورالعمل ها، مکاتبات رسمی، قوانین و مقررات بیشتر، نقش موثری بر وضعیت ایمنی و بهداشت دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، ع.، و اکبری، ح.، و بهرامی، ع.، و کرمعلی، ف. (1399). بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ. مجله تحقیقات پزشکی صارم (دانشنامه صارم در طب باروری), 5(4 ), 205-211. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=570920Vancouver : کپی

حسینی علی، اکبری حسین، بهرامی عباس، کرمعلی فهیمه. بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ. مجله تحقیقات پزشکی صارم (دانشنامه صارم در طب باروری). 1399 [cited 2022August08];5(4 ):205-211. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=570920IEEE : کپی

حسینی، ع.، اکبری، ح.، بهرامی، ع.، کرمعلی، ف.، 1399. بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ. مجله تحقیقات پزشکی صارم (دانشنامه صارم در طب باروری), [online] 5(4 ), pp.205-211. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=570920. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی