برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  59 , شماره  1 ; از صفحه 91 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

بررس وضعيتهاي غيرطبيعي جنين و عوامل كمك كننده در سخت زايي گاوهاي شيري نژاد هلشتاين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

اهداف: 1- تعيين ميزان سخت زايي ناشي از وضعيتهاي غيرطبيعي جنين گاوهاي شيري نژاد هلشتاين در زمان تولد 2- اثر عوامل کمک کننده و موثر در وضعيتهاي غيرطبيعي جنين در زمان تولد از قبيل سن و تعداد زايش مادر، فصل زايمان، جنس گوساله و وزن گوساله.
موارد: دوهزار و صد و چهل مورد زايمان تک قلو در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين.
طرح: مطالعه آينده نگر مقطعي.
روش: سه عامل اصلي در تعيين وضعيت تولد گوساله(presentation “P1”) ،(position “p2”) و(posture "p3")  مي باشد. در بررسي انجام شده طي 4 سال متوالي،3 عامل فوق الذکر و عوامل دخيل از قبيل سن و تعداد زايش مادر، فصل زايمان، جنس گوساله و وزن گوساله در 2140 مورد زايمانهاي تک قلو در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين مورد مطالعه قرارگرفت.
تجزيه و تحليل آماري: استفاده از آزمون
مربع کاي.
نتايج: از دوهزار وصد وچهل زايمان 108 زايمان (5.04 درصد)، به دليل وضعيتهاي مختلف غيرطبيعي خروج جنين، با استفاده از عمليات مامايي انجام گرفت. وقوع موارد غيرطبيعي P1،P2وP3  ترتيب 3.27 درصد (70: مورد)، 0.09 درصد (2: مورد) و  1.68درصد (36:مورد) بود.  P1طولي – خلفي 3.27 درصد (70: موردP2  پشتي -عانه اي 0.09 درصد (2: مورد) و P3 انحراف سر به پهلو  0.84درصد (18: مورد). بيشترين موارد سخت زايي ناشي از وضعيت غيرطبيعي جنينها را شامل مي شود. بيشترين مورد وضعيت غير طبيعي جنين متعلق به گروه سني مادران 2 ساله (31.48 درصد) و کمترين ) 5.5درصد) آن متعلق به گروه سني گاوهاي 6 ساله مي باشد. بيشترين مورد وضعيت غيرطبيعي جنين در زايمان اول (31.42 درصد) و کمترين آن متعلق به زايمان پنجم (3.7 درصد) بود. بيشترين مورد غير طبيعي جنين در فصل زمستان (28.7درصد) و کمترين آن در فصل پاييز (25.92 درصد) بوده است. متوسط وزن جنينهاي نر در شرايط طبيعي 41.52 کيلوگرم و در مورد گوساله هاي ماده 39.22 کيلوگرم بود. در حالي که متوسط وزن گوساله هاي نر در شرايط غيرطبيعي P1،P2  و P3 به ترتيب 40.92،50.3  و 53.3 کيلوگرم و وزن بدو تولد گوساله هاي ماده در شرايط غير طبيعي فوق الذکر به ترتيب 39.39 و  31.29و 35.36 بود. از مجموع 1094 راس گوساله نر،  65راس (5.94 درصد) و نيز از 1046 راس گوساله ماده،43  راس (4.11 درصد) داراي وضعيت غيرطبيعي بودند.
نتيجه گيري: در اين بررسي مشخص گرديد که سن و تعداد زايمان مادر، فصل زايمان، جنس و وزن جنين در بروز وضعيت غيرطبيعي آن در زمان توليد تاثيري ندارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طالب خان گروسی، م.، و تاجیک، پ. (1383). بررس وضعیتهای غیرطبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 59(1), 91-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5593Vancouver : کپی

طالب خان گروسی مسعود، تاجیک پرویز. بررس وضعیتهای غیرطبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1383 [cited 2021September19];59(1):91-96. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5593IEEE : کپی

طالب خان گروسی، م.، تاجیک، پ.، 1383. بررس وضعیتهای غیرطبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 59(1), pp.91-96. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5593. 

 
بازدید یکساله 273 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی