برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  59 , شماره  1 ; از صفحه 83 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير استفاده از واكسن ها و داروهاي ضد كوكسيدي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي در آلودگي تجربي به كوكسيديوز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف: مقايسه اثر داروهاي کوکسيديواستات واکسن هاي کوکسيديايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي آلوده شده به کوکسيديوز.
طرح:طرح آماري کاملا تصادفي.
حيوانات: تعداد نهصد و شصت قطعه جوجه گوشتي نر يکروزه از سويه تجاري 208 Ross.
روش: براي انجام آزمايش هشت گروه آزمايشي در نظر گرفته شد به طوري که هر گروه شامل سه زيرگروه 40 قطعه اي بود. براي تغذيه جوجه ها در طول دوره آزمايش از جيره غذايي بر پايه ذرت - کنجاله سويا و با فرمول يکسان استفاده شد. به جيره غذايي دو گروه آزمايش سوم و چهارم به ترتيب دو داروي سالينومايسين و ديکلازوريل اضافه گرديد. جوجه هاي چهار گروه پنجم تا هشتم در سن پنج روزگي به ترتيب چهار واکسن Iracox, Livacox T,paracox 5, Livacox Q را همراه با آب آشاميدني دريافت نمودند. جوجه هاي تمام گروه هاي آزمايشي به غير از گروه اول، در سن 26 روزگي و از راه دهاني با سوسپانسيون حاوي مخلوطي از چهارگونه ايمريا آلوده شدند. از روز هفتم بعد از ايجاد آلودگي تجربي و به مدت هفت روز اقدام به نمونه گيري از مدفوع جهت تعيين تعداد ااسيست دفع شده در هر گرم از مدفوع گرديد. شاخصهاي توليد به طور هفتگي اندازه گيري شدند.
تجزيه و تحليل آماري: نتايج به دست آمده در مورد شاخصهاي مورد ارزيابي، با استفاده از آزمون آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. در مواردي که اختلاف معني داري مشاهده گرديد، براي مشخص نمودن اختلاف بين گروهها از آزمون Scheffe استفاده شد.
نتايج: در تمام طول مدت نمونه برداري از مدفوع بيشترين و کمترين ميزان دفع ااسيست به ترتيب مربوط به دو گروه شاهد آلوده شده و شاهد غيرآلوده بود. استفاده از داروها يا واکسن ها سبب کاهش معني دار دفع ااسيست در مقايسه با گروه شاهد آلوده شده (شاهد مثبت) از روز پنجم نمونه برداري گرديد.(P<0.05)  بعد از هفته اول بالاترين وزن بدن مربوط به جوجه هاي گروه درمان شده با سالينومايسين بود و اختلاف بين ميانگين وزن بدن در گروه هاي آزمايش معني دار بود .(P<0.05) در تمام طول دوره آزمايش بهترين ضريب تبديل غذايي به گروه شاهد منفي اختصاص داشت.
نتيجه گيري: از مجموع نتايج به دست آمده در اين بررسي تجربي مي توان چنين استنباط نمود که استفاده از واکسن هاي کوکسيديايي و داروهاي کوکسيديواستات مي تواند در جوجه هاي گوشتي مبتلا به کوکسيديوز، ميزان دفع ااسيست را به طور معني دار کاهش داده و تاحدودي سبب بهبود عملکرد توليد در آنها شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رجب، ا.، و بزرگمهری فرد، م.، و مدیرصانعی، م.، و شجاع دوست، ب.، و کیایی، س.، و رهبری، ص. (1383). تاثیر استفاده از واکسن ها و داروهای ضد کوکسیدی بر عملکرد جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 59(1), 83-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5592Vancouver : کپی

رجب ابوالفضل، بزرگمهری فرد محمدحسن، مدیرصانعی مهرداد، شجاع دوست بهرام، کیایی سیدمحمدمهدی، رهبری صادق. تاثیر استفاده از واکسن ها و داروهای ضد کوکسیدی بر عملکرد جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1383 [cited 2021September19];59(1):83-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5592IEEE : کپی

رجب، ا.، بزرگمهری فرد، م.، مدیرصانعی، م.، شجاع دوست، ب.، کیایی، س.، رهبری، ص.، 1383. تاثیر استفاده از واکسن ها و داروهای ضد کوکسیدی بر عملکرد جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 59(1), pp.83-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5592. 

 
بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی