برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  59 , شماره  1 ; از صفحه 73 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير دما و تركيبات محيط كشت بر توليد آنتي ژن كاتالاز در قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی ایمنی شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
چکیده: 
هدف: بررسي چند عامل بر ميزان توليد آنتي ژن کاتالاز از قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس.طرح: مداخله اي.روش: از چهار محيط کشت که به لحاظ نوع و مقدار قند و ساير ترکيبات تشکيل دهنده محيط با يکديگر متفاوت بودند در دو دماي 28 درجه سانتيگراد و 37 درجه سانتيگراد استفاده گرديد. همچنين از دو ايزوله بيماريزاي انساني و حيواني جهت کشت انبوه قارچ استفاده شد. ميسليوم هاي قراچي پس از 96 ساعت از سطح محيط کشت فيلتر شده سپس با بافر شکننده خرد شده و با دور 150000 g سانتريفوژ گرديدند. مايع رويي حاصل به عنوان عصاره محلول درآب محسوب مي شود که از آن جهت تخليص آنتي ژن استفاده گرديد. ميزان پروتئين عصاره هاي محلول در آب توسط روش برادفورد سنجش شد سپس الکتروفورز و رنگ آميزي اختصاصي با فروسيانيد پتاسيم انجام گرفت. عصاره هاي محلول در آب بر روي ستون مبادله يوني آنيونيک و کاتيونيک قرار گرفتند. جذب نوري خروجيهاي ستون و همچنين مقدار پروتئين آنها سنجش شد. خروجيهاي ستون کاتيونيک مورد الکتروفورزSDS-PAGE  قرار گرفته و الگوي الکتروفورزي آنها با يکديگر مقايسه شد.نتايج: عصاره هاي محلول در آب حاصل از محيط هاي چهارگانه داراي 1.3±0.1 mg/ml پروتئين در محيط هاي  SوCDA  و مقدار پروتئين 1.1±0.1 mg/ml در محيط هاي YED و AMM بود. عصاره هاي محلول در آب حاصل از محيط CDA وS  پس از قرارگرفتن بر روي ستون تعويض يوني باندهاي قويتري نسبت به ساير خروجيهاي ستون از ديگر محيط هاي کشت داشتند. مقدار پروتئين عصاره محلول در آب و همچنين مقدار پروتئين خروجيهاي ستون تعويض يوني تحت تاثير سويه قارچي و دما نبوده درحاليکه ترکيب محيط کشت بر مقدار پروتئين و تراکم باند موثر بود.نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد، دما و سويه تاثيري در الگوي الکتروفورزي و مقدار پروتئين عصاره هاي محلول در آب نداشت در حاليکه ترکيب محيط کشت در مقدار پروتئين و توليد آنتي ژن موثر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رودبارمحمدی، ش.، و زواران حسینی، ا.، و خسروی، ع.، و اصلانی، ج. (1383). ارزیابی تاثیر دما و ترکیبات محیط کشت بر تولید آنتی ژن کاتالاز در قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 59(1), 73-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5590Vancouver : کپی

رودبارمحمدی شهلا، زواران حسینی احمد، خسروی علیرضا، اصلانی جعفر. ارزیابی تاثیر دما و ترکیبات محیط کشت بر تولید آنتی ژن کاتالاز در قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1383 [cited 2021December04];59(1):73-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5590IEEE : کپی

رودبارمحمدی، ش.، زواران حسینی، ا.، خسروی، ع.، اصلانی، ج.، 1383. ارزیابی تاثیر دما و ترکیبات محیط کشت بر تولید آنتی ژن کاتالاز در قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 59(1), pp.73-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5590. 

 
بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی