برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  59 , شماره  1 ; از صفحه 17 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع آلودگيهاي انگلي بعضي از گاو ماهيان صيد شده از سواحل جنوب غربي درياي خزر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ماهیان استخوانی دریای خزر، گیلان
 
چکیده: 

هدف: بررسي ميزان شيوع و ميانگين شدت آلودگي به انگلها در بعضي از گونه هاي گاو ماهيان سواحل جنوب غربي درياي خزر.
طرح: نمونه برداري تصادفي.
حيوانات: صد و دو قطعه از چهارگونه مختلف گاو ماهيان درياي خزر شامل گاوماهي شني (34 قطعه) گاو ماهي سربزرگ (14 قطعه)، گاوماهي خزري (33 قطعه) و گاوماهي دهان سياه (10 قطعه).
روش: بريدن ديواره حفره شکمي ماهيان و خارج کردن امعا و احشا، بازکردن ديواره روده و بررسي وجود انگل ها در محتويات روده توسط بينوکولار، بررسي اندامهاي احشايي براي مشاهده انگل، ايجاد برش بر روي عضلات با فواصل 1 سانتيمتر براي مشاهده کيست انگل، جداکردن و تثبيت با اتانول 70 درصد، شفاف کردن نماتودها با لاکتوفنل و رنگ آميزي آکانتوسفال ها با رنگ استوکارمين، شناسايي انگلها به کمک کليدهاي تشخيص انگل شناسي ماهي.
تجزيه و تحليل آماري: محاسبه ميزان شيوع، ميانگين شدت آلودگي + انحراف معيار، دامنه تعداد انگل، شاخص غالبيت و همچنين بررسي اختلاف آلودگي بين گونه هاي مختلف و دستجات سني به وسيله آزمون آناليز واريانس يک طرفه و آزمون(P<0.05) Z  به کمک نرم افزار کامپيوتري Excel.
نتايج: در اين بررسي سه گونه انگل از چهارگونه گاو ماهي درياي خزر به شرح زير جدا شد: از 43 عدد گاو ماهي شني نوزاد استرونژيليدس اکسيسوس (شيوع 16.28 درصد و ميانگين شدت آلودگي 6.29 عدد)، ديکه لينه مينوتوس (شيوع 27.9 درصد و ميانگين شدت آلودگي 3 عدد) و کورينوزوما استروموزوم (شيوع 20.93 درصد و ميانگين شدت آلودگي 24.56 عدد) از 14 عدد گاوماهي سر بزرگ نوزاد اوسترونژيليدس (شيوع 50 درصد و ميانگين شدت آلودگي 10.71عدد) ديکه لينه (شيوع 7.1 درصد و ميانگين شدت آلودگي 16 عدد) و کورينوزوما (شيوع 86 درصد و ميانگين شدت آلودگي 34 عدد) از 33 عدد گاو ماهي خزري، نوزاد اوستروژيليدس (شيوع 18.18 درصد و ميانگين شدت آلودگي 1.17 عدد) و ديکه لينه (شيوع 39.39 درصد و ميانگين شدت آلودگي 6.2عدد) و از 10 عدد گاو ماهي دهان سياه ديکه لينه (شيوع 20 درصد، ميانگين شدت آلودگي 3عدد) و کورينوزوما (شيوع 10 درصد، و ميانگين شدت آلودگي 1 عدد) جدا شد.
نيتجه گيري: در بررسي حاضر نوزاد نماتود اوسترونژيليدس اکسيسوس و کورينوزوما استروموزوم براي اولين بار از گونه هاي گاو ماهيان در ايران گزارش مي شوند و گزارش آلودگي به نماتود ديکه لينه مينوتوس از گاو ماهي خزري و گاو ماهي دهان سياه نيز براي اولين بار از ايران صورت مي گيرد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد که گاو ماهيان مي توانند آلودگي به کورينوزوما استروموزوم را نيز همانند آلودگي به نوزاد اوسترونژيليدس اکسيسوس به ماهيان خاوياري انتقال دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دقیق روحی، ج.، و ستاری، م. (1383). بررسی شیوع آلودگیهای انگلی بعضی از گاو ماهیان صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 59(1), 17-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5580Vancouver : کپی

دقیق روحی جواد، ستاری مسعود. بررسی شیوع آلودگیهای انگلی بعضی از گاو ماهیان صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1383 [cited 2021September26];59(1):17-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5580IEEE : کپی

دقیق روحی، ج.، ستاری، م.، 1383. بررسی شیوع آلودگیهای انگلی بعضی از گاو ماهیان صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 59(1), pp.17-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5580. 

 
بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی