برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  3 ; از صفحه 753 تا صفحه 763 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تنش خشكي بركربوهيدرات هاي محلول، كلروفيل و پرولين در چهار رقم گندم سازگار با شرايط متفاوت اقليمي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 
چکیده: 
مطالعه واکنش هاي فيزيولوژيک ارقام مختلف گندم به تنش خشکي مي تواند به شناسايي مکانيسم هاي موثر درمقاومت به خشکي کمک کند. دراين راستا طي يک آزمايش مزرعه اي اثر تنش خشکي بر غلظت کلروفيل، کربوهيدرات هاي محلول و پرولين برگ پرچ در 4 رقم گندم کشت شده دراقليمهاي مختلف ايران در سال زراعي 80-79 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران واقع درکرج با استفاده از يک طرح بلوک کامل تصادفي درسه تکرار مورد بررسي قرارگرفت. نمونه برداري از برگ پرچم تيمار شاهد و تنش در دو مرحله خوشه رفتن و 20 روز پس از گلدهي بلافاصله قبل از آبياري تيمار تنش صورت گرفت. پتانسيل آب خاک تيمار تنش دراين دو نمونه برداري به ترتيب 2.26- و 5.15 - مگا پاسکال بود. تنش خشکي عملکرد دانه ارقام چمران، M-75-7  الوند و تجن را بترتيب 2، 8، 22 و 34 درصد کاهش داد. دراولين مرحله نمونه برداري، غلظت کلروفيل a وb  در رقم حساس تجن برخلاف سه رقم ديگر تحت تاثيرتنش قرار نگرفت. دراين مرحله تنش خشکي نسبت نسبت کلروفيل a به b را در رقم مقاوم چمران بيشتر ازسايرارقام افزايش داد. درمرحله دوم نمونه برداري کاهش قابل توجه اي درمقدار کل کلروفيل درهردوتيمار رطوبتي مشاهده گرديد که بيشترين کاهش در محتواي کلروفيل رقم چمران مشاهده شد. نتايج آزمايش نشان داد که غلظت کربوهيدرات هاي محلول برگ پرچم در هر دوشرايط شاهد و تنش در 20 روز پس ازگلدهي بيشتر ازمرحله خوشه رفتن است. تنش خشکي غلظت اين ترکيبات را درارقام تجن و چمران افزايش داد، که ممکن است با تقش اين ترکيبات در تنظيم اسمزي مرتبط باشد و يا نشان دهنده محدوديت دانه بعنوان مقصد در پذيرش کربوهيدارت هاي محلول برگ باشد. برخلاف ساير ارقام، غلظت کربوهيدراتهاي محلول درمرحله خوشه دهي دررقم الوند کاهش نشان داد که با بيشترين کاهش درميزان کلروفيل درهمين رقم همراه بود. ميزان پرولين در شرايط تنش خشکي درهردو مرحله اندازه گيري در کليه ارقام افزايش نشان داد.درهردومرحله مورد بررسي رقم حساس تجن بيشترين و رقم مقاوم چمران کمترين افزايش را در غلظت پرولين تحت تنش نشان دادند. از اينرو شايد بتوان از غلظت پايين اين اسيد آمينه بعنوان ابزاري براي انتخاب ارقام مقاوم به خشکي گندم نان استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی، ع.، و سی و سه مرده، ع. (1383). اثر تنش خشکی برکربوهیدرات های محلول, کلروفیل و پرولین در چهار رقم گندم سازگار با شرایط متفاوت اقلیمی ایران. علوم کشاورزی ایران, 35(3), 753-763. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5543Vancouver : کپی

احمدی علی، سی و سه مرده عادل. اثر تنش خشکی برکربوهیدرات های محلول, کلروفیل و پرولین در چهار رقم گندم سازگار با شرایط متفاوت اقلیمی ایران. علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2021December06];35(3):753-763. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5543IEEE : کپی

احمدی، ع.، سی و سه مرده، ع.، 1383. اثر تنش خشکی برکربوهیدرات های محلول, کلروفیل و پرولین در چهار رقم گندم سازگار با شرایط متفاوت اقلیمی ایران. علوم کشاورزی ایران, [online] 35(3), pp.753-763. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5543. 

 
بازدید یکساله 257 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی