برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  3 ; از صفحه 679 تا صفحه 689 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نگرش كشاورزان نسبت به بكارگيري سيستمهاي آبياري تحت فشار دراستان كرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
هدف کلي اين تحقيق بررسي نگرش کشاورزان نسبت به بکارگيري سيستم آبياري تحت فشار و بررسي مسائل و مشکلات بکارگيري و تداوم سيستمها ازديدگاه کشاورزان استان کرمانشاه بود. اين تحقيق به روش پيمايشي انجام شد و از نوع توصيفي - همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق را زارعيني تشکيل دادند که درسال زراعي 81-80 دراستان کرمانشاه داراي سيستمهاي آبياري تحت فشار بوده و به دلايلي سيستمهاي آنان غيرفعال شد که تعداد آنان 171 نفربود. 88 نفر از آنان به روش نمونه گيري کاملا تصادفي بعنوان نمونه هاي آماري اين تحقيق انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها و اطلاعات مورد نظر، پرسشنامه اي درچهاربخش شامل: سنجش نگرش، بررسي مشکلات و تنگناهاي عملياتي و اجرايي، ويژگيهاي فردي و حرفه اي کشاورزان، و ميزان دسترسي مخاطبان به اطلاعات فني تنظيم و تدوين شد. نتايج نشان مي دهد نگرش 48.8% ازکشاورزان نسبت به کارگيري سيستمهاي آبياري تحت فشار(مثبت) و (نسبتا مثبت) است. درحاليکه، 52.2% از کشاورزان نسبت به بکارگيري سيستمها نگرش (منفي) و (نسبتامنفي) داشتند. ميزان همبستگي محدوديت منابع آب (r=0.262) با نگرش کشاورزان نسبت به سيستمهاي آبياري تحت فشار، رابطه منفي و معني داري داشت. براين اساس، هرقدر کشاورزان محدوديت منابع آبي کمتري را تجربه کردند، نگرش مثبت تري را نسبت به سيستمها داشتند. ميزان درآمد(r=0.382) رابطه مثبت و معني داري با نگرش آنان داشت. آزمون رگرسيون چند متغيره نشان داد که مجموعه متغيرهاي روش کاشت، ميزان عملکرد گندم، و ميزان دسترسي به اطلاعات به ميزان 29% (R2=0.29) ازميزان نوسانات متغير وابسته را تبيين مي کنند. اين مطلب نشان مي دهد که هنوز مقدارقابل توجهي ازنوسانات درميزان نگرش کشاورزان نسبت به آبياري تحت فشار مبتني برعواملي است که دراين تحقيق شناخته نشدند که محققان ديگربايد به آن بپردازند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صدیقی، ح.، و فرزندوحی، ج. (1383). بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت فشار دراستان کرمانشاه . علوم کشاورزی ایران, 35(3), 679-689. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5536Vancouver : کپی

صدیقی حسن، فرزندوحی جلیل. بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت فشار دراستان کرمانشاه . علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2022January27];35(3):679-689. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5536IEEE : کپی

صدیقی، ح.، فرزندوحی، ج.، 1383. بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت فشار دراستان کرمانشاه . علوم کشاورزی ایران, [online] 35(3), pp.679-689. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5536. 

 
بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی