نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  3 ; از صفحه 551 تا صفحه 560 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تاثير رقابت تاج خروس( .Amaranthus retroflexus L) درسطوح مختلف تراكم و زمان سبز شدن برعملكرد و اجزاي عملكرد سويا( .Glycine max L )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه صنعتی، شاهرود
 
چکیده: 
به منظور ارزيابي رقابت تاج خروس باسويا، تاثيرزمان سبز شدن و سطوح مختلف تراکم علف هرز تاج خروس بر خصوصيات رشد ونمو، عملکرد و اجزاي عملکرد سويا، آزمايشي طي دو سال در دوبخش مزرعه اي و شرايط محيطي کنترل شده اجرا شد. آزمايش درسال اول بصورت فاکتوريل و درقالب طرح بلوک کامل تصادفي در 3 تکرار انجام شد. عامل اول شامل زمان سبز شدن تاج خروس و درسه سطح(Ve: همزمان با سبز شدن سويا، :Vcهمزمان با ظهورکامل برگهاي تک برگچه اي درسويا، V2: همزمان باظهور کامل دومين برگ سه برگچه اي درسويا)و تراکم تاج خروس درسه سطح (10،20و40 بوته درهرمتر طولي رديف) بود. علاوه بر 9 تيمار اصلي، سه تيمار شاهد شامل کشت خالص تاج خروس، کشت خالص سويا و کشت سويا با حفظ جمعيت طبيعي علفهاي هرز موجود درمزرعه نيز درهرتکرار منظورگرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد که زمان سبز شدن و تراکم تاج خروس اثرات معني داري برعملکرد و اجزاي عملکرد درسويا دارند به گونه اي که با نزديک شدن زمان جوانه زني و افزايش تراکم تاج خروس اين اثرات به مراتب شديدتر بود. ميزان کاهش عملکرد سويا بدون احتساب تراکم درمرحله همزماني سبز شدن تاج خروس باسويا44.75 درصد و در تراکم 40 بوته درهرمتر رديف39.21 بود. ممانعت ازجوانه زني تاج خروس تا مرحله ظهور کامل دومين برگ سه برگچه اي درسويا(V2)باعث جلوگيري ازکاهش معني دار عملکرد درسويا درهرسطح تراکمي ازتاج خروس ميشود. لذا استفاده ازفاصله زمان سبز شدن گياه زراعي و علف هرز و سطوح تراکم قابل قبول علف هرز بدون کاهش معني دار درعملکرد و تعيين بهترين زمان مبارزه با کمترين ميزان کاهش عملکرد گامي درجهت حصول به اهداف مديريت تلفيقي علفهاي هرز (IWM)به شمار مي آيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباس دخت، ح.، و مظاهری، د.، و چایی چی، م. (1383). مطالعه تاثیر رقابت تاج خروس( .Amaranthus retroflexus L) درسطوح مختلف تراکم و زمان سبز شدن برعملکرد و اجزای عملکرد سویا( .Glycine max L ). علوم کشاورزی ایران, 35(3), 551-560. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5523Vancouver : کپی

عباس دخت حمید، مظاهری داریوش، چایی چی محمدرضا. مطالعه تاثیر رقابت تاج خروس( .Amaranthus retroflexus L) درسطوح مختلف تراکم و زمان سبز شدن برعملکرد و اجزای عملکرد سویا( .Glycine max L ). علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2022May20];35(3):551-560. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5523IEEE : کپی

عباس دخت، ح.، مظاهری، د.، چایی چی، م.، 1383. مطالعه تاثیر رقابت تاج خروس( .Amaranthus retroflexus L) درسطوح مختلف تراکم و زمان سبز شدن برعملکرد و اجزای عملکرد سویا( .Glycine max L ). علوم کشاورزی ایران, [online] 35(3), pp.551-560. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5523. 

 
بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی