برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  3 ; از صفحه 531 تا صفحه 540 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد فسفر قابل استفاده باقيمانده در برخي از خاكهاي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

براي انجام توصيه کودي نسبتا دقيق، برآورد قابل قبولي از فسفر قابل استفاده باقيمانده درخاک مورد نياز مي باشد. به منظور پيش بيني مقدار فسفر باقيمانده درخاک با استفاده از يک مدل، وابستگي زماني بازيابي کود فسفر درتعدادي ازخاکهاي ايران مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد30 نمونه مرکب خاک که دربرگيرنده دامنه وسيعي ازويژگيهاي مرتبط با اين تحقيق بودند از نقاط مختلف کشور جمع آوري گرديد. به خاکهاي جمع آوري  گرديد. به خاکهاي جمع آوري شده مقادير صفر،50 و500 ميلي گرم برکيلوگرم فسفر اضافه گرديده و دررطوبت 85 درصد ظرفيت مزرعه تحت شرايط گلخانه به مدت 365 روز نگهداري شدند. در فواصل زماني معين ازخاکها نمونه برداري شده و فسفرقابل استخراج نمونه هاي مرطوب به روش اولسن مورد اندازه گيري قرار گرفت. نتايج نشان داد که کاهش بازيابي کود فسفر درکليه خاکها درابتدا شديد بوده و سپس کند مي شود. همچنين معادله زيرداراي بهترين برازش به داده هاي به دست آمده است:(R=100/(1+ktb، که در آن R درصد بازيابي درزمان t وk وb ثابتهاي تجربي معادله مي باشند. دامنه مقادير ثابتهاي k وb در25 خاک قليايي مورد آزمايش به ترتيب 0.19 تا0.73 و 0.11 تا 0.55 بوده، درحالي که در چهار خاک اسيدي به ترتيب 0.86 تا 1.83 و 0.085 تا 0.211 مي باشد. ثابتهاي k وb با برخي از ويژگيهاي خاک داراي همبستگي مي باشند. ثابتk درخاکهاي قليايي با مقادير رس عاري از کربنات، اکسيد آهن آزاد و کربنات کلسيم معادل فعال همبستگي داشته، درحالي که همين ثابت در خاکهاي اسيدي با PH همبستگي دارد. همچنين ثابت b درخاکهاي قليايي با مقاديرکربن آلي و PH همبستگي داشته، درحالي که درخاکهاي اسيدي بين اين ثابت و مقدار اکسيد آهن آزاد همبستگي خوبي به دست آمده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اوستان، ش.، و توفیقی، ح. (1383). برآورد فسفر قابل استفاده باقیمانده در برخی از خاکهای ایران . علوم کشاورزی ایران, 35(3), 531-540. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5521Vancouver : کپی

اوستان شاهین، توفیقی حسن. برآورد فسفر قابل استفاده باقیمانده در برخی از خاکهای ایران . علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2021September28];35(3):531-540. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5521IEEE : کپی

اوستان، ش.، توفیقی، ح.، 1383. برآورد فسفر قابل استفاده باقیمانده در برخی از خاکهای ایران . علوم کشاورزی ایران, [online] 35(3), pp.531-540. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5521. 

 
بازدید یکساله 166 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی