نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  4 ; از صفحه 793 تا صفحه 807 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير سودوموناسهاي فلورسنت روي قارچ Pythium ultimum Trow عامل پوسيدگي بذر لوبيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 
چکیده: 
درسالهاي اخير بحث امکان کنترل بيولوژيکي خاکزاد مورد توجه جدي محققين قرارگرفته است که از آن جمله مي توان به باکتريهاي آنتاگونيست بخصوص از باکتريهاي گروه سودوموناسهاي فلورسنت درکنترل بيماري هاي قارچي و باکتريهاي ريشه گياهان زراعي اشاره کرد. ميکروارگانيسم هايي که درناحيه ريزوسفرگياهان زندگي مي کنند گزينه مناسبي براي استفاده در روش هاي کنترل بيولوژيکي هستند زيرا ريزوسفر خط مقدم دفاعي ريشه ها عليه بيمارگرهاي خاکزي مي باشند. دراين تحقيق تاثير41 جدايه باکتري درکنترل گونهvar. Pythium  ultimum sporangiferum  روي ريشه گياه لوبيا مورد بررسي قرارگرفت. اغلب کلني هاي رشد يافته روي محيط اختصاصي اس يک توليد رنگدانه فلورسنت کردند. باتوجه به نتايج تستهاي بيوشيميايي، جدايه هاي pf23,pf18(جدا شده ازمزراع لوبياي شهرستان خمين) و جدايه pf26 از مزارع لوبياي دانشکده کشاورزي کرج به عنوان گونه pseudomonas putida  تشخيص داده شدند. جدايه هاي pf22وpf13  بعلت عدم قطعيت درتشخيص به عنوان pseudomonas sp. شناسايي شدند. جدايه هاي  pf8, pf15, pf16, pf26 ,pf27  و نيز استرينCHAO  رشد قارچ داشتند. بهترين تاثير را درجلوگيري از رشد P.ultimum در شرايط آزمايشگاهي داشتند. جدايه هاي pf20,pf6,Bs4 هيچ گونه تاثيري درکاهش رشد اين گونه نداشتند. به غيراز10 جدايه شامل جدايه هاي pf31 ,pf9 ,pf10 , pf14 , pf19,pf20,pf24,pf25,pf29,pf6  که قادربه محافظت از بذرنبودند بقيه باکتريها با ممانعت از رشد قارچ بيمارگر، امکان جوانه زني بذر لوبيا در محيط کشت را باعث شدند. از بين ريزوباکتريهاي آنتاگونيست مورد استفاده فقط 16 جدايه شاملpf2 ,pf4, pf32, pf8, pf9, pf13,pf14,pf15,pf16,pf18,pf22,pf26,p27,pf28,pf31  ونيز استرينCHAO توليد سيانيد هيدروژن کردند. 14 جدايه شامل pf1, pf5, pf6, pf7, pf12, pf15, pf20, pf21,pf23,pf28,pf27,pf25,pf32 و نيز استرينCHAO تليد پروتئاز کردند. جدايه هاي pf13,pf1,pf27,pf26,pf16,pf32 و نيز استرينCHAO  با توجه به اندازه قطرهاله نارنجي رنگ اطراف کلني باکتريها بيشترين توليد سيدروفور را داشتند. جدايه هايB.subtilis  و نيز جدايه هاي pf20,pf17,pf11,pf23 اصلا توليد سيدروفور نکردند. هيچيک ازجدايه هاي مورد آزمايش نتوانستند درون لوله آزمايش حاوي محيط سلولاز باعث تغيير رنگ کاغذ صافي بشوند. جدايه هاي pf16,pf26 بهترين اثر را درافزايش وزن تر بوته هاي لوبيا درخاک آلوده به P.ultimum درشرايط گلخانه داشتند و به همراه شاهد سالم دريک گروه قرارگرفتند. بهترين تاثير مربوط به جدايه pf16 بود .بيشترين قدرت کلونيزاسيون ريشه مربوط به جدايه هاي pf28,pf4,pf7,pf13 بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدزاده، م.، و شریفی تهرانی، ع.، و حجارود، ق.، و زاد، س.، و اخوت، س.، و محمدی، م. (1382). بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Pythium ultimum Trow عامل پوسیدگی بذر لوبیا . علوم کشاورزی ایران, 34(4), 793-807. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5520Vancouver : کپی

احمدزاده مسعود، شریفی تهرانی عباس، حجارود قربانعلی، زاد سیدجواد، اخوت سیدمحمود، محمدی مجتبی. بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Pythium ultimum Trow عامل پوسیدگی بذر لوبیا . علوم کشاورزی ایران. 1382 [cited 2022May17];34(4):793-807. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5520IEEE : کپی

احمدزاده، م.، شریفی تهرانی، ع.، حجارود، ق.، زاد، س.، اخوت، س.، محمدی، م.، 1382. بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Pythium ultimum Trow عامل پوسیدگی بذر لوبیا . علوم کشاورزی ایران, [online] 34(4), pp.793-807. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5520. 

 
بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی