برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  4 ; از صفحه 1011 تا صفحه 1019 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تراكم بوته بر صفات زراعي، ميزان كلروفيل و درصد انتقال مجدد ساقه در ارقام نخود سفيد (.Cicer arietinum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

تعيين تراکم مناسب بوته و انتخاب نوع رقم يکي از راههاي افزايش عملکرد نخود زراعي مي باشد. در همين راستا پژوهشي، با هدف تعيين اثرات چهار تراکم کاشت 27، 36، 46 و57 بوته درمتر مربع برعملکرد دانه، اجزاء عملکرد و برخي صفات فيزيولوژيکي چهار رقم نخود سفيد شامل جم، کوروش، 482 ILC -و 31-60-12، دريک آزمايش فاکتوريل درقالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 4 تکرار درمزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران، درسال زراعي 80-1379 انجام گرفت. نتايج بررسي اثر مفيد افزايش تراکم هاي کاشت بالا(از 27 تا 46 بوته درمتر مربع) را بر افزايش عملکرد دانه در واحد سطح نمايان ساخت. همچنين، افزايش تراکم گياه درواحد سطح موجب افزايش ارتفاع بوته وميزان کلروفيل برگ نخود گرديد. ازطرف ديگر درتراکم هاي کاشت پايين، بدليل عدم رقابت بين بوته ها، عملکرد تک بوته (گرم)، تعداد شاخه هاي ثانويه دربوته، تعداد غلاف دربوته، تعداد دانه درغلاف، درصد انتقال مجدد ساقه و بالاخره درصد شاخص برداشت افزايش معني داري  (P? 0.01)داشتند. رابطه بين عملکرد تک بوته و درصد انتقال مجدد ساقه (r=0.68**) و نيز همبستگي بين عملکرد دانه در واحد سطح وميزان کلروفيل برگ(r=0.60**)  مثبت و معني دار بود. دراين بررسي، عليرغم غيرمعني دار بودن اثرات متقابل تيمار تراکم × رقم، با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در بين ارقام نخود زراعي، ILC-485 با عملکرد دانه 2878.3 کيلوگرم درهکتار و تراکم 46 بوته در مترمربع به عنوان بهترين ترکيب تيمارها شناخته شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مجنون حسینی، ن.، و محمدی، ه.، و پوستینی، ک.، و زینالی خانقاه، ح. (1382). تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی, میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در ارقام نخود سفید (.Cicer arietinum L). علوم کشاورزی ایران, 34(4), 1011-1019. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5518Vancouver : کپی

مجنون حسینی ناصر، محمدی هومن، پوستینی کاظم، زینالی خانقاه حسن. تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی, میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در ارقام نخود سفید (.Cicer arietinum L). علوم کشاورزی ایران. 1382 [cited 2021September26];34(4):1011-1019. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5518IEEE : کپی

مجنون حسینی، ن.، محمدی، ه.، پوستینی، ک.، زینالی خانقاه، ح.، 1382. تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی, میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در ارقام نخود سفید (.Cicer arietinum L). علوم کشاورزی ایران, [online] 34(4), pp.1011-1019. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5518. 

 
بازدید یکساله 133 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی