برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  4 ; از صفحه 987 تا صفحه 994 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقاومت 27 لاين، هيبريد و رقم كلزا (.Brassica napus L) به شته مومي كلم (.Brevicoryne brassicae L) در شرايط آلودگي طبيعي در مزرعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت معلم
 
چکیده: 

مقاومت 27 لاين، هيبريد و رقم کلزا(Brassica napus L.)  و يک گونه خردل وحشي(Sinapis arvensis)  به شته مومي کلم (Brevicoryne brassicae) درسال زراعي 80-79 تحت شرايط آلودگي طبيعي در مزرعه مورد مطالعه قرار درسال زراعي 80-79 تحت شرايط آلودگي طبيعي در مزرعه مورد مطالعه قرارگرفت. آزمايش به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار انجام شد به منظور مقايسه نهايي ارقام، ازمعيار شاخص آلودگي استفاده شد که از حاصل ضرب ميانگين طول ساقه آلوده درنسبت گياهان آلوده بدست آمد. نمونه برداري ازمرحله تشکيل ساقه گل دهنده تا برداشت انجام شد. در اين نمونه برداري ها گياهاني که بيش از يک سانتي متر از طول ساقه آنها توسط کلني شته احاطه شده بود به عنوان گياه آلوده درنظر گرفته شد. همچنين طولي ازساقه گل دهنده که به صورت دور تا دور به وسيله کلني شته آلوده شده بود، اندازه گيري شد. مقايسه ميانگين شاخص آلودگي دردفعات مختلف نمونه برداري درارقام مختلف نشان داد که روند تغييرات جمعيت شته روي ارقام ازشروع آلودگي تا نيمه فروردين روند افزايشي و پي از آن سير نزولي داشت. مقايسه تيمارها نشان داد که ارقام Shiralee ,Hyola330, Okapi ,PF,Eurol , Hyola 401 , Hyola308  داراي کمترين ميزان آلودگي بوده و باخردل وحشي(شاهد مقاوم) تفاوت معني داري نداشتند. ارقام فوق در گروه مقاوم و بقيه بر اساس دامنه شاخص آلودگي به گروه هاي نيمه مقاوم و حساس تقسيم بندي شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی