برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  4 ; از صفحه 977 تا صفحه 985 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تاثير مصرف نيتروژن بر عملكرد، اجزا عملكرد و تجمع نيترات در ارقام سيب زميني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی همدان
 
چکیده: 

به منظور مطالعه تاثير کود نيتروژن بر رشد و عملکرد سيب زميني و بررسي ارتباط مقدار مصرف نيتروژن با تجمع نيترات در ارقام سيب زميني، اين آزمايش درسال 1378 درمرکز تحقيقات کشاورزي همدان، ايستگاه اکباتان اجراء گرديد. دو رقم سيب زميني (ديامانت و مارفونا) و شش ميزان کود نيتروژن (براساس آزمون خاک وشامل مقادير 87، 129.5 ،172.5، 21.5، 259 و345 کيلو گرم نيتروژن درهکتار) به روش فاکتوريل درقالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي باسه تکرار مورد بررسي قرار گرفتند. درطول فصل رشد، زمان سبز شدن، گلدهي، تشکيل غده و رسيدن به پوشش کامل مزرعه و درزمان برداشت متوسط تعداد ساقه و غده درهر بوته، متوسط وزن غده و عملکرد اندازه گيري شدند. همچنين پس از برداشت، مقدار ازت نيتراته در غده ها تعيين گرديد. با افزايش مصرف نتيروژن زمان گلدهي و تشکيل غده به تاخير افتاد. رقم و کود نيتروژن تاثيربسيار معني داري بر متوسط وزن غده و عملکرد غده درهکتار داشتند. رقم مارفونا با متوسط وزن غده 72.5 گرم و عملکردي معادل 34004 کيلوگرم درهکتار نسبت به ديامانت برتري داشت. بيشترين عملکرد غده با مصرف مقدار نيتروژن توصيه شده براساس آزمون خاک (375 کيلوگرم کود اوره درهکتار) به دست آمد و مصرف مقادير بيشتر کود اثر معني داري بر عملکرد نداشت. مقدار نيترات غده ها تحت تاثير رقم قرار نگرفت اما درمقادير مختلف نيتروژن تفاوت معني داري را نشان داد. بالاترين غلظت نيترات از مصرف بيشترين مقدار کود نيتروژن (750 کيلوگرم کود اوره) حاصل شد. درنهايت به نظر مي رسد مصرف کود نيتروژن براساس نتايج آزمون خاک علاوه بر توليد عملکرد غده مطلوب، مانع تجمع زيانبار نيترات در غده ها نيز مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یزدان دوست همدانی، م. (1382). مطالعه تاثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد, اجزا عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی . علوم کشاورزی ایران, 34(4), 977-985. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5514Vancouver : کپی

یزدان دوست همدانی محمد. مطالعه تاثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد, اجزا عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی . علوم کشاورزی ایران. 1382 [cited 2021September19];34(4):977-985. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5514IEEE : کپی

یزدان دوست همدانی، م.، 1382. مطالعه تاثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد, اجزا عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی . علوم کشاورزی ایران, [online] 34(4), pp.977-985. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5514. 

 
بازدید یکساله 604 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی