برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  19 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه روش هاي مختلف ارزيابي مقاومت به پوسيدگي ريزوكتونيايي ريشه و طوقه در ژنوتيپ‌هاي منتخب چغندرقند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور دستيابي به روشي ساده و قابل اعتماد جهت ارزيابي مواد ژنتيکي چغندرقند در برابر پوسيدگي ريزوکتونيايي ريشه و طوقه، مقاومت 12 ژنوتيپ در شرايط مزرعه، گلخانه و در شيشه با همديگر مقايسه شد. در شرايط مزرعه آزمايش در قالب طـرح بلوکهاي کامل تصـادفي با چهار تکرار در ميـکروپلات‌هايي به ابعاد 1×1×2 متر انجـام شـد. ميکروپلات‌ها قبل از کاشـت، توسط متيل برومايد ضدعفوني شدند. آلودگي مصنوعي بوته‌ها توسط دانه‌هاي ذرت آلوده به جدايه‌اي از Rhizoctonia solani AG-2-2  با قدرت بيماريزايي بالا، در بوته‌هاي 12 هفته‌اي انجام گرفت. ميزان پوسيدگي ريشه هر بوته سه ماه بعد از مايه‌زني ارزيابي شد. در شرايط گلخانه ارزيابي مقاومت ژنوتيپ‌ها در مرحله گياهچه و گياه بالغ در قالب دو آزمايش مجزا انجام شد. در مرحله گياهچه‌اي درصد مرگ گياهچه تا پنج هفته بعد از کاشت يادداشت‌برداري شد. در مرحله گياه بالغ ميزان پوسيدگي ريشه سه هفته پس از مايه‌زني يادداشت شد. در روش ريشه بريده ژنوتيپ‌ها ابتدا در مزرعه کشت شدند و هفت ماه پس از کاشت، از هر ژنوتيپ 30 عدد ريشه به تصادف انتخاب و در شرايط آزمايشگاه از هر ريشه يک برش به قطر يک سانتيمتر تهيه و در ظروف پتري سترون قرار گرفت. سپس برشها با يک قرص هشت ميليمتري از جدايه مورد نظر، تلقيح شدند. قطر پوسيدگي روي هر برش هفت روز پس از مايه‌زني اندازه‌گيري شد. ارزيابي در شيشه با پنج تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفي در ظروف پتري انجام شد. براي اين کار، بذرهاي جوانه زده چغندرقند پيرامون پرگنه در حال رشد قارچ قرار گرفت. شدت بيماري گياهچه‌ها پنج روز بعد از مايه‌زني با مقياس 4-0 يادداشت شد. به منظور بررسي همبستگي بين پنج روش ارزيابي، ضريب همبستگي پيرسون(Pearson Correlation Coefficient)  محاسبه گرديد. روش ارزيابي گياهچه‌هاي چغندرقند در گلخانه و روش ريشه بريده همبستگي چنداني با ساير روشهاي ارزيابي نداشتند. روشهاي ارزيابي درون شيشه‌اي، گلخانه‌اي( در مرحله گياه بالغ) و مزرعه‌اي با يکديگر همبستگي مثبت و معني‌دار داشتند. روش ارزيابي درون شيشه‌اي با ارزيابي گلخانه‌اي و مزرعه‌اي به ترتيب با ضريب همبستگي 0.862 و 0.685 همبستگي مثبت و معني‌دار نشان داد (p≤0.05). روش ارزيابي گلخانه‌اي با ارزيابي مزرعه‌اي نيز همبستگي معني‌دار داشت(0.912). به نظر مي‌رسد با استفاده از روش ابداعي ارزيابي در شيشه غربال اوليه ژرم‌‌پلاسم‌هاي چغندرقند در مدت کوتاه و با اعتماد بالاقابل توصيه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمودی، س.، و مصباح، م.، و علی زاده، ع.، و ابراهیمی کولایی، ح. (1382). مقایسه روش های مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند. مجله چغندرقند, 19(1), 1-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5461Vancouver : کپی

محمودی سیدباقر، مصباح محمود، علی زاده عزیزاله، ابراهیمی کولایی حسن. مقایسه روش های مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند. مجله چغندرقند. 1382 [cited 2021September17];19(1):1-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5461IEEE : کپی

محمودی، س.، مصباح، م.، علی زاده، ع.، ابراهیمی کولایی، ح.، 1382. مقایسه روش های مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند. مجله چغندرقند, [online] 19(1), pp.1-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5461. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی