برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 1 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي و مقايسه خشك كنهاي رايج پسته در استان كرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
 
چکیده: 

اثر چهار نوع خشک کن (واگني وعده اي، دو جداره پيوسته، استوانه اي وعده اي، و استوانه اي پيوسته) و دو سطح رطوبت پسته خروجي از خشک کن (6-4 و 12-10 درصد بر پايه خشک) بر ميزان سوخت مصرفي، تغيير ميزان خنداني دانه هاي پسته، خندان شدن دانه هاي دهان بسته، يکنواختي خشک شدن، آسيب ديدگي، عمر انباري، بافت، مزه، تندي دانه هاي پسته، و رنگ مغز پسته بررسي شد. نتايج به دست آمده با تيمار شاهد، يعني خشک کردن پسته در مجاورت آفتاب، مقايسه شد. رقم پسته مورد استفاده در طرح، رقم غالب منطقه يعني فندوقي بوده است.
نتايج نشان مي دهد عدد خنداني دانه هاي پسته هنگامي
که در خشک کنهاي استوانه اي وعده اي دو جداره پيوسته تا رطوبت 6-4 درصد خشک شوند به ترتيب به ميزان 1.21 ميلي متر افزايش و 10.7 ميلي متر کاهش مي يابد . بيشترين آسيب رساني به دانه هاي پسته مربوط به خشک کن استوانه اي پيوسته به ميزان 0.43 درصد و کمترين ان مربوط به خشک کن استوانه اي وعده اي به ميزان 0.19 درصد بوده است. بهترين يکنواختي خشک شدن را خشک کردن پسته در مجاورت آفتاب و کمترين يکنواختي مربوط به خشک کن استوانه اي وعده اي بوده است.
براي هر يک از خشک کنهاي مورد مطالعه
منحني رطوبت - زمان ترسيم شده است. بر اساس اين نمودارها مي توان دريافت که براي کاستن 1 درصد از رطوبت پسته در 3 ساعت اول، دوم و سوم از شروع به کار خشک کن به ترتيب به طور متوسط 8.5، 15.1 و 38.5 دقيقه وقت لازم است. نتايج نشان مي دهد خشک کن واگني وعده اي هنگامي که پسته در آن تا رطوبت 6-4 درصد (بر پايه خشک)، خشک شود بيشترين مصرف سوخت را دارد و کمترين مصرف سوخت مربوط به همين خشک کن هنگامي است که پسته در آن تا رطوبت 12-10 درصد (بر پايه خشک) خشک شود. رنگ دانه پسته هنگامي که در خشک کن استوانه اي پيوسته تا رطوبت 6-4 درصد (بر پايه خشک) خشک شود بهترين امتياز را کسب کرده است . نوع خشک کن و درصد رطوبت پسته خروجي از خشک کن بر صفات عمر انباري، بافت و تندي مغز دانه پسته اثر معني داري نشان نداد ونتايج آزمايشها همچنين نشان داد فرايند خشک کن نمي تواند باعث خندان شدن دانه هاي دهان پسته شود .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی