برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  6 , شماره  22 ; از صفحه 97 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

اثر هم‌ افزايي سيكلوسپورين A به همراه فاكتورهاي رشد خونساز بر روي تكثير سلولهاي مغز استخوان انسان در كشت طولاني مدت مغز استخوان و كشت كلونال در محيط نيمه ‌جامد آگار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

هدف: بررسي اثرتحريك خونسازي يا عدم تحريك خونسازي سيكلوسپورين A همراه با فاكتورهاي رشد خونسازي IL-3,IL-6,SCF برروي فاكتورهاي رشد خونساز مغزاستخوان انسان و ابعاد يك محيط كشت مناسب جهت نگهداري و تكثير سلولهاي خونساز مغز استخوان
مواد و روشها: جمعيت مورد مطالعه را به طور تصادفي از داوطلبان سالم دهنده مغزاستخوان در گروه سني 33-5 سال درمركز تحقيقات پيوند مغزاستخوان بيمارستان شريعتي انتخاب‌گرديد ،كشت طولاني مدت مغزاستخوان در محيط IMDM (Iscovs Modified Dulbiccos Medium) به مدت 4 هفته و كشت كلونال سلولهاي مغزاستخوان در محيط نيمه‌جامد آگار به مدت 14 روز صورت گرفت ، سپس شمارش سلولي توسط ميكروسكوپ معمولي و شمارش كلني سلولهاي خونساز توسط ميكروسكوپ معكوس (Invert)  انجام شد و جهت مشاهده مورفولوژي سلولهاي خونساز توسط سايتواسپين لام تهيه و رنگ‌آميزي گرديد .
يافته ها: در اين مطالعه افزايش سلولهاي تشكيل‌دهنده كلني خونساز در محيط كشت حاوي سيكلوسپورين CyA (A)، اينترلوكين(IL-3) 3 ، اينترلوكين (IL-6) 6 و فاكتور استم سل(SCF)  در مقايسه با محيط كشت بدون فاكتور رشد وCyA ، محيط كشت حاويCyA  و محيط كشت حاويIL-3, IL-6, SCF  مشاهده شد. باتوجه به نتايج بدست آمده افزايش سلولهاي غيرچسبان در محيط حاوي IL-3, IL-6, SCF, CyA  با ميانگين (101.15) نسبت به محيط حاوي IL-3, IL-6, SCF با ميانگين(82.8) و محيط حاوي CyA با ميانگين (71.45) است. در محيط كشت كلونال افزايش تعداد سلولهاي تشكيل‌دهنده كلني مربوط به اثر تحريك كنندگي فاكتورهاي رشد خونساز و سيكلوسپورين A با ميانگين (56) نسبت به محيط كشت حاوي فاكتور رشد IL-3, IL-6, SCF با ميانگين (32.65) و محيط كشت حاوي CyA با ميانگين (45.05) مشاهده شد. همچنين افزايش كلني خونساز در محيط PHA-Inactive با ميانگين (31.37) نسبت به محيط PHA-Active با ميانگين (25) نشان دهنده كاهش فعاليت فاكتورهاي ممانعت كننده رشد در محيط PHA-Inactive است. در اين مطالعه براي بررسي اثر تحريك كنندگي CyA و فاكتورهاي رشد خونساز بر روي سلولهاي خونساز مغزاستخوان در كشتLTBMC  و افزايش كلني سلولهاي خونساز از طريق آزمون مستقل Student - t - test با (P<0.05) به عنوان سطح معني‌داري استفاده شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست‌آمده لازم است تحقيقات گسترده‌اي در مورد اثرسيكلوسپورين A و فاكتورهاي رشد خونساز بر روي مسير هاي نسخه‌برداري و ارسال پيام جهت حيات و تكثير سلولهاي خونساز صورت بگيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 232
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی