نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  6 , شماره  22 ; از صفحه 97 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

اثر هم‌ افزايي سيكلوسپورين A به همراه فاكتورهاي رشد خونساز بر روي تكثير سلولهاي مغز استخوان انسان در كشت طولاني مدت مغز استخوان و كشت كلونال در محيط نيمه ‌جامد آگار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
هدف: بررسي اثرتحريك خونسازي يا عدم تحريك خونسازي سيكلوسپورين A همراه با فاكتورهاي رشد خونسازي IL-3,IL-6,SCF برروي فاكتورهاي رشد خونساز مغزاستخوان انسان و ابعاد يك محيط كشت مناسب جهت نگهداري و تكثير سلولهاي خونساز مغز استخوان مواد و روشها: جمعيت مورد مطالعه را به طور تصادفي از داوطلبان سالم دهنده مغزاستخوان در گروه سني 33-5 سال درمركز تحقيقات پيوند مغزاستخوان بيمارستان شريعتي انتخاب‌گرديد ،كشت طولاني مدت مغزاستخوان در محيط IMDM (Iscovs Modified Dulbiccos Medium) به مدت 4 هفته و كشت كلونال سلولهاي مغزاستخوان در محيط نيمه‌جامد آگار به مدت 14 روز صورت گرفت ، سپس شمارش سلولي توسط ميكروسكوپ معمولي و شمارش كلني سلولهاي خونساز توسط ميكروسكوپ معكوس (Invert)  انجام شد و جهت مشاهده مورفولوژي سلولهاي خونساز توسط سايتواسپين لام تهيه و رنگ‌آميزي گرديد . يافته ها: در اين مطالعه افزايش سلولهاي تشكيل‌دهنده كلني خونساز در محيط كشت حاوي سيكلوسپورين CyA (A)، اينترلوكين(IL-3) 3 ، اينترلوكين (IL-6) 6 و فاكتور استم سل(SCF)  در مقايسه با محيط كشت بدون فاكتور رشد وCyA ، محيط كشت حاويCyA  و محيط كشت حاويIL-3, IL-6, SCF  مشاهده شد. باتوجه به نتايج بدست آمده افزايش سلولهاي غيرچسبان در محيط حاوي IL-3, IL-6, SCF, CyA  با ميانگين (101.15) نسبت به محيط حاوي IL-3, IL-6, SCF با ميانگين(82.8) و محيط حاوي CyA با ميانگين (71.45) است. در محيط كشت كلونال افزايش تعداد سلولهاي تشكيل‌دهنده كلني مربوط به اثر تحريك كنندگي فاكتورهاي رشد خونساز و سيكلوسپورين A با ميانگين (56) نسبت به محيط كشت حاوي فاكتور رشد IL-3, IL-6, SCF با ميانگين (32.65) و محيط كشت حاوي CyA با ميانگين (45.05) مشاهده شد. همچنين افزايش كلني خونساز در محيط PHA-Inactive با ميانگين (31.37) نسبت به محيط PHA-Active با ميانگين (25) نشان دهنده كاهش فعاليت فاكتورهاي ممانعت كننده رشد در محيط PHA-Inactive است. در اين مطالعه براي بررسي اثر تحريك كنندگي CyA و فاكتورهاي رشد خونساز بر روي سلولهاي خونساز مغزاستخوان در كشتLTBMC  و افزايش كلني سلولهاي خونساز از طريق آزمون مستقل Student - t - test با (P<0.05) به عنوان سطح معني‌داري استفاده شد. نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست‌آمده لازم است تحقيقات گسترده‌اي در مورد اثرسيكلوسپورين A و فاكتورهاي رشد خونساز بر روي مسير هاي نسخه‌برداري و ارسال پيام جهت حيات و تكثير سلولهاي خونساز صورت بگيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیاری، م.، و پورفتح اله، ع.، و علی مقدم، ک.، و سلیمانی، م. (1383). اثر هم‌ افزایی سیکلوسپورین A به همراه فاکتورهای رشد خونساز بر روی تکثیر سلولهای مغز استخوان انسان در کشت طولانی مدت مغز استخوان و کشت کلونال در محیط نیمه ‌جامد آگار. یاخته, 6(22), 97-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5265Vancouver : کپی

سیاری مینو، پورفتح اله علی اکبر، علی مقدم کامران، سلیمانی مسعود. اثر هم‌ افزایی سیکلوسپورین A به همراه فاکتورهای رشد خونساز بر روی تکثیر سلولهای مغز استخوان انسان در کشت طولانی مدت مغز استخوان و کشت کلونال در محیط نیمه ‌جامد آگار. یاخته. 1383 [cited 2022May16];6(22):97-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5265IEEE : کپی

سیاری، م.، پورفتح اله، ع.، علی مقدم، ک.، سلیمانی، م.، 1383. اثر هم‌ افزایی سیکلوسپورین A به همراه فاکتورهای رشد خونساز بر روی تکثیر سلولهای مغز استخوان انسان در کشت طولانی مدت مغز استخوان و کشت کلونال در محیط نیمه ‌جامد آگار. یاخته, [online] 6(22), pp.97-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5265. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 235 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی