نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  10 , شماره  35 ; از صفحه 413 تا صفحه 420 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سرعت خدمات رساني در بخش اورژانس بيمارستان باهنر كرمان در سال 1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران
 
چکیده: 
بخش اورژانس يكي از مهمترين بخشهاي بيمارستان است كه عملكرد آن مي تواند تاثير فراواني بر عملكرد ساير بخشهاي بيمارستان و رضايت بيماران داشته باشد. سرعت ارائه خدمات در مراكز درماني بخصوص بخش اورژانس در جهت كاستن از مرگ و مير و معلوليت ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. پژوهشگران نشان داده اند كه يكي از مهمترين شاخصهايي كه در ارزيابي مراكز اورژانس به كار گرفته مي شود زمان انتظار بيماران براي دريافت خدمات تشخيصي و درمان مي باشد اين پژوهش به صورت مقطعي (Cross- sectional) و با هدف تعيين سرعت ارائه خدمات در بخش اورژانس بيمارستان با هنر كرمان انجام شد. جامعه مورد پژوهش شامل تمام بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس اين بيمارستان در بهمن ماه سال 1379 بود. داده ها حاوي سوالاتي در مورد خصوصيات دموگرافيك بيماران، تخصص افراد معاينه كننده، تشخيص اوليه، تشخيص نهايي، زمان انتظار براي تشخيص اوليه و تشخيص نهايي، دريافت خدمات درماني، دريافت خدمات مشاوره اي و همچنين ترخيص بيمار از بخش اورژانس بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري تي، آناليز واريانس يك طرفه و مجذور كاي استفاده شد . نتايج نشان داد كه ميانگين فاصله وقوع سانحه تا ورود بيمار به اتاق پزشك دود 67 دقيقه، فاصله بين ورود بيمار به اتاق پزشك دود 67 دقيقه، فاصله بين ورود بيمار به اتاق پزشك تا شروع معاينات 40 دقيقه فاصله درخواست راديولوژي تا دريافت نتيجه 25 دقيقه فاصله درخواست سي تي اسكن تا دريافت نتيجه 31 دقيقه، زمان تاخير براي انجام اولين مشاوره 60 دقيقه تاخير زماني بين شروع معاينه تا تشخيص نهايي 72 دقيقه زمان ماندن بيماران در اتاق عمل اورژانس و اتاق عمل بزرگ تا آغاز عمليات جراحي به ترتيب 10 و 21 دقيقه بوده است. مقايسه شاخصها با استانداردهاي بين المللي نشان دهنده پايين بودن سرعت خدمات رساني بخش اورژانس كرمان بوده است. بيشترين مراحل وقت گير در گردش كار اورژانس تشخيص بيماري بود كه بخشي از آن ناشي از اشتغال متخصصان در ساير بخشها و عدم هماهنگي بين رشته تخصصي معاينه كنندگان و محدوده تخصصي مورد نياز بيماران مي باشد. با توجه به اينكه 60% مشاوره‌ها با ارتوپدها صورت گرفته بود براي جلوگيري از اتلاف وقت در تشخيص و درمان بيماران پيشنهاد مي گردد كه امكاناتي فراهم شود تا اورژانس بتواند از خدمات مستمر متخصص طب اورژانس ياحداقل ارتوپد به جاي پزشكان عمومي و انترنها بهره مند گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ظهور، ع.، و پیله ورزاده، م. (1382). بررسی سرعت خدمات رسانی در بخش اورژانس بیمارستان باهنر کرمان در سال 1379. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 10(35), 413-420. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5230Vancouver : کپی

ظهور علیرضا، پیله ورزاده مطهره. بررسی سرعت خدمات رسانی در بخش اورژانس بیمارستان باهنر کرمان در سال 1379. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1382 [cited 2022May17];10(35):413-420. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5230IEEE : کپی

ظهور، ع.، پیله ورزاده، م.، 1382. بررسی سرعت خدمات رسانی در بخش اورژانس بیمارستان باهنر کرمان در سال 1379. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 10(35), pp.413-420. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5230. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 224 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی