برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 10 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نتايج پيوند قرنيه اطفال بيمارستان لبافي نژاد طي سال هاي 73-1365

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اهداف: مشخص كردن انديكاسيونها براي انجام پيوند قرنيه، ميزان موفقيت پيوند و مقايسه حد بينايي قبل و بعد از انجام پيوند قرنيه در اطفال.
مواد و روش ها: يك مطالعه گذشته نگر به صورت بررسي داده هاي موجود كه از بازخواني پرونده هاي موجود در بيمارستان شهيد لبافي نژاد به دست آمد، صورت گرفت. افراد واجد شرايط در اين طرح نوزادان يك ماه تا اطفال 14 ساله مراجعه كننده به اين بيمارستان بودند كه به يكي از دلايل مادرزادي، اكتسابي غيرضربه اي يا اكتسابي ضربه اي پيوند قرنيه بر روي چشم آنها انجام گرفته بود. پرونده هاي مورد بررسي شامل پرونده هاي يك دوره هشت ساله از فروردين 1365 تا اسفند 1373 است كه عمل پيوند داشته اند و پس از عمل حداقل به مدت شش ماه مورد پيگيري قرار گرفته اند. بيماراني كه در مدت كمتر از شش ماه رد پيوند داشته اند نيز در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته اند. منظور از پيگيري بیماران، انجام معاینات دوره ای پس از انجام پیوند تا خروج بیمار از مطالعه می باشد (عدم تمایل بیمار به پیگیری و یا وقوع رد پيوند). براي معاينه دقيق بيماران مورد بررسي در اسفند ماه 1374 فراخوان عمومي همه بيماران صورت گرفت و طي سه هفته كليه مراجعين مورد معاينه نهايي قرار گرفتند. افراد حاضر در اين طرح كه شامل 119 مورد پيوند قرنيه در 104 چشم از 81 بيمار مي باشد، از بين همين افراد واجد شرايط حضور در مطالعه انتخاب شده اند.
يافته ها: 119 عمل پيوند قرنيه برروي 104 چشم انجام شده است (90 چشم يكبار، 13 چشم دوبار و 1 چشم سه بار). از 90 چشمي كه يكبار عمل پيوند بر روي آنها انجام شده 22 چشم (24%) دچار رد پيوند و از 14 چشمي كه داراي علم مجدد پيوند بوده اند 8 چشم (57%) دچار رد پيوند شده اند. بيماران به سه گروه مادرزادي، اكتسابي غيرضربه اي و اكتسابي ضربه اي تقسيم شدند.
55 چ
شم (52%) در گروه مادرزادي، 39 چشم (37%) در گروه اكتسابي غيرضربه اي و 10 چشم (11%) در گروه اكتسابي ضربه اي قرار گرفتند. از 55 چشم موجود در گروه مادرزادي 16 چشم (26%)، از 39 چشم موجود در گروه اكتسابي غيرضربه اي 10 چشم (23%) و از 10 چشم موجود در گروه اكتسابي ضربه اي 5 چشم (50%) دچار رد پيوند شده اند.
تعداد 22 نفر داراي بيماري يكطرفه و 81 نفر بيماري دو طرفه داشته اند. از اين تعداد 58 نفر به صورت يك طرفه و 23 نفر به صورت دو طرفه (هر دو چشم) مورد عمل پيوند قرار گرفته بودند.
از 104 چشم موجود 65 چشم داراي عمل جراحي همراه بودند كه 28 چشم (43%) دچار رد پيوند و از 39 چشم بدون عمل جراحي، دو چشم (5%) دچار رد پيوند شده اند.
در 53 چشم (51%) بعد از سه ماه و در 27 چشم (26%) قبل از سه ماه بخيه ها
برداشته شده اند و زمان برداشتن بخيه ها براي 24 چشم (23%) نامعلوم مي باشد. از متغيرهاي مورد بررسي، متغيرهاي سن (در سن گروه كمتر از سه سال، ‌بين سه تا هفت سال و بيشتر از هفت سال) (P-value=0.01)، عمل جراحي همراه (دارد، ندارد) (P-value=0.0009)، پيوند مجدد (دارد، ندارد) (P-value=0.016)، گروه هاي تشخيصي (مادرزادي، اكتسابي غيرضربه اي، اكتسابي ضربه اي) (P-value=0.001)، و زمان برداشتن بخيه ها (كمتر از سه ماه، بيشتر از سه ماه) (P-value=0.016)، با استفاده از مدل رگرسيون كاكس داراي ارتباط معني دار با ميزان موفقيت (بقا) پيوند قرنيه بودند.
براي
بيماراني كه حدت بينايي قبل و بعد از عمل آنها به وسيله چارت اسنلن قابل اندازه گيري بود (57 بيمار) آزمون ويلكاكسن به منظور مقايسه حدت بينايي در قبل و بعد از عمل پيوند انجام شد و اختلاف معني داري در سطح 0.000 مشاهده گرديد كه در جهت بهبود ميان حدت بينايي بعد از عمل پيوند مي باشد.
براي بيماراني كه يك سال تمام پيگيري شده اند (5/86%) وضعيت شفاف بودن پيوند مورد بررسي قرار گرفت و متغيرهاي سن (در سه گروه كمتر از سه سال.‌بين سه تا هفت سال و بيشتر از هفت سال) (P-value=0.0004)، عمل جراحي همراه (دارد، ندارد) (P-value=0.095)، پيوند مجدد (P-value=0.02)، و حملات دفع پيوند (دارد، ندارد)(P-value=0.13)  ارتباط معني داري با ميزان شفافيت پيوند پس از يكسال داشتند.
نتيجه گيري: در صورت انتخاب مناسب بيماران و پيگيري منظم، پيوند قرنيه در اطفال، باعث بهبود حدت بينايي آنان گشته، بقاي پيوند را طولاني مي كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ثناگو، م.، و جوادی، م.، و کاظم نژاد، ا.، و برادران رفیعی، ع.، و محبی، م. (1382). بررسی نتایج پیوند قرنیه اطفال بیمارستان لبافی نژاد طی سال های 73-1365. مجله چشم پزشکی ایران, 16(3), 10-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4755Vancouver : کپی

ثناگو معصومه، جوادی محمدعلی، کاظم نژاد انوشیروان، برادران رفیعی علیرضا، محبی محمدرضا. بررسی نتایج پیوند قرنیه اطفال بیمارستان لبافی نژاد طی سال های 73-1365. مجله چشم پزشکی ایران. 1382 [cited 2021September22];16(3):10-21. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4755IEEE : کپی

ثناگو، م.، جوادی، م.، کاظم نژاد، ا.، برادران رفیعی، ع.، محبی، م.، 1382. بررسی نتایج پیوند قرنیه اطفال بیمارستان لبافی نژاد طی سال های 73-1365. مجله چشم پزشکی ایران, [online] 16(3), pp.10-21. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4755. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 496 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی